onsdag 28 november 2012

Ett rikt språk

Words
Stämmer det att de ord du väljer
speglar vem du är och hur du är?
Och i så fall: blir ditt liv rikare
om du har ett rikt ordförråd? 
Att ha ett rikt språk, med många olika ord och sätt att uttrycka sig på, tror jag ger självförtroende. Dessutom kan man variera sig mer och beskriva bättre. På så vis kan man i sin tur producera bättre texter och bättre tal och lättare förmedla det man vill ha sagt och få omgivningen med sig.

Hur får man då ett rikt språk?  Jo, framför allt genom att läsa mycket och att lyssna mycket. Vill du bli bra på att skriva debattartiklar, så ska du läsa många sådana. Vill du bli bra på att hålla tal vid middagar, så ska du aktivt lyssna på andra som gör det och fundera över vad som som de gör bra och vad som skulle kunna bli bättre.

Att lära sig vanliga internationella ord (sådana ord som är lika i många språk), kan vara också vara smart när man vill utöka sitt ordförråd. Här kommer därför en lista med några av de vanligaste:
 • auto betyder själv, t ex autodidakt (självlärd), automobil (självgående)
 • anti betyder mot, t ex antirasist (mot rasister), antikommunist
 • bi betyder två, t ex bisexuell (gillar två kön)
 • bio betyder liv, t ex biologi (läran om livet), biotop (lokal livsmiljö)
 • demos betyder folk, t ex demokrati (folkvälde), demografi
 • filos betyder vän eller älskare, t ex bibliofil (älskar böcker), nekrofil (dras till döda kroppar)
 • homo betyder lika, t ex homogen (likartad), homosexuell (gillar samma kön)
 • kontra betyder mot, t ex kontraproduktiv (som motverkar sitt syfte, förstör)
 • krati betyder välde, t ex demokrati (folkvälde), teokrati (gudsvälde, stat som styrs av en representant för gud)
 • logos betyder tal eller lära, t ex nekrolog (minnestal som hålls eller skrivs över en död person), teolog (läran om gud)
 • makro betyder stor, t ex makrokosmos (världsalltet)
 • mikro betyder litet, t ex mikroorganism (en väldigt liten organism)
 • mono betyder en, t ex monogam (har en partner)
 • multi betyder många, t ex multikulturell (många kulturer), multinationell
 • poly betyder flera, t ex polygam (har flera partners)
 • post betyder efter, t ex post skriptum (PS, efterskrift)
 • pro betyder för, t ex proamerikansk (tycker om Amerika)
 • semi betyder halv, t ex semifinal
 • tele betyder fjärr, t ex telefon (fjärr-ljud), teleskop (fjärrkikare)
 • teos betyder gud, t ex teologi (läran om gud), monoteism (tror på en gud), polyteism (tror på flera gudar)
 • trans betyder genom eller bortom, t ex transithall, transitboende, transformera (omforma)
Här kan du göra högskoleprovets ordkunskapsdel:
2012  http://quiz.svd.se/?sTid=828
2009  http://www.dn.se/nyheter/fragesport/dn-test-ordforstaelsen-ur-hogskoleprovet-ht-2009

Och här kan du hitta flera hela högskoleprov från 2004 till och med 2006:  http://www.edulab.se/demoochbroschyrer.php

På Vokabula kan du träna upp ditt ordförråd (det är ett gratisprogram som du måste ladda ner för att kunna använda):  http://www.wartoft.nu/program/vokabula/

På UR:s satsning kring retorik finns det också många tips kring hur man kan utveckla sina ordkunskaper:  http://www.ur.se/Tema/Retorik-ratt-att-tala-vett-att-lyssna/Fanga-lyssnaren/Spraket/Ordforrad

Hör på ett 4-minuter långt ljudklipp om varför man behöver ett rikt språk med stort ordförråd. Du hittar det längst ner i Barbros retorikskola:  http://www.ur.se/Produkter/167974-Retorikmatchen/Barbros-retorikskola.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...