torsdag 30 januari 2014

En blogg passar bra som loggbok

Starta en blogg och skaffa en app för bloggen på din telefon eller surf-platta. Skriv en kort text och ta en bild. Sedan är det bara att publicera.

Mårten Wasteson, praktikant på IT-avdelningen
på Österlengymnasiet, tar en bild till sin blogg.

I inlägget står automatiskt dagens datum och tid. 

På detta enkla vis kan du dokumentera ditt arbete, få allt material samlat på ett och samma ställe och låta dem du vill (du bestämmer) läsa din blogg. 

Detta verktyg är användbart för oss alla, men kanske särskilt för lärlingar och praktikanter som ska dokumentera sin kunskapsutveckling och redovisa sitt arbete.

söndag 26 januari 2014

Hur motiverar vi våra elever?

I detta TED-talk ställer Simon Sinek tankeväckande frågor kring vad det är som gör att en del människor och företag (och lärare) lyckas så mycket bättre än andra.

Sinek hävdar att sann inspiration inte kommer från informationen (vad kan man erbjuda?) och inte heller från metoden (hur gör man det?). Istället kommer den från motiven (varför gör man det?). Bara om du själv är övertygad och kan förklara det för andra, blir de inspirerade.

Att det skulle vara våra motiv som motiverar oss låter kanske inte så revolutionerande? Jag menar: det har vi ju hört och kanske även känt och tänkt många gånger förr, men kan det vara så att vi inte ännu fullt ut drar nytta av vetskapen?

http://www.ted.com/talks/lang/sv/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.htmlSinek hävdar att det spelar stor roll i vilken ordning du gör det och han kallar det den gyllene cirkeln "Why, how, what": du ska börja med cirkelns kärna - motiven - och sedan säga hur du gör det och vad det leder till. Du ska inte i första hand sträva efter att sälja något till dem som behöver det, utan du ska försöka få människor att tro på det som du själv tror på. Först då kommer de att bli inspirerade och vilja göra det som du vill att de ska göra.

Kan vi bli bättre på att motivera våra elever med hjälp av dessa tips?

lördag 11 januari 2014

Kroppsspråket spelar roll!

Vårt kroppsspråk speglar hur vi känner oss, men det påverkar också hur vi mår. Påverkan sker på båda håll. När vi mår bra så ler vi, men även fejkade leenden får oss att må bättre. Dessutom påverkar vårt kroppsspråk hur andra uppfattar oss.Amy Cuddy gjorde ett experiment på studenter för att se om man kunde få elever att ta mer plats i klassrummet och på så vis också få dem att känna sig mer kraftfulla, delta mer aktivt i undervisningen och på sikt få högre betyg.
Cuddy visar hur högstatus-poser ger självkänsla, mod, lägre stresskänslighet och bättre abstrakt tänkande, medan lågstatus-poser ger motsatsen och hennes råd är "fejk it till you make it!" eller ännu hellre "Fejk it till you become it!".


http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are.htmlVisst låter det rimligt att tro att det inte bara är psyket som påverkar kroppsspråket utan att påverkan även kan ske på andra hållet och i så fall innebär det att vi med hjälp av vårt kroppsspråk kan bli tryggare, smartare och lyckligare. Då är väl detta något vi kan och bör träna med våra elever?


Ett sätt att börja detta på skulle kunna vara att göra eleverna medvetna om sina egna kroppspråk och att tillsammans pröva typiska starka respektive svaga positioner utifrån Amy Cuddys bilder:

Kanske skulle vi också kunna uppmuntra varandra att använda oss av högstatusposer under en hel skoldag och diskutera hur vårt kroppsspråk kan påverka oss i olika skolsituationer.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...