torsdag 28 juli 2011

En ny strategi

I detta 20 min långa filmklipp berättar Salman Khan om hur det kom sig att han började spela in filmklipp med förklaringar av matematiska problem och han ger exempel på reaktioner som fick honom att fortsätta och utveckla konceptet.Khan menar att tidigare har många utbildningar bestått i att läraren föreläst och eleverna jobbat med övningar hemma och så har man haft ett prov för att kontrollera vilket betyg respektive elev ska ha på det genomgångna avsnittet.

Med hjälp av Khan-Akademy och liknande projekt kan eleverna se och se om de undervisande filmerna i den takt de vill.

Lärarna behöver inte lägga undervisningstid på att föreläsa. Istället kan de använda sin tid till att hjälpa eleverna att tillämpa kunskaperna. 

Khan-Academy finns även övningar där eleverna kan träna sig i att lösa olika typer av problem och få direkt respons på sina lösningar. På så vis kan de upptäcka vad de förstått och vad de behöver titta mer på. Tanken är att eleven inte ska gå vidare med fördjupningar förrän han eller hon har lärt sig grunderna.

Lärare kan också se vilka avsnitt deras elever klarat och vilka de kämpar med. De kan se vilka avsnitt som de ägnat mycket tid på och vilka som gått lätt och snabbt. Lärarna vet vilka elever som kan vad och de kan gå in och stötta enskilda elever. De vet också vilka elever som kan ha nytta av att hjälpa varandra.

Salman Khan menar att detta sätt att undervisa på gör att läraren får mer tid till varje enskild elev och att man på så vis humaniserar undervisningen.

Använder du undervisningsfilmer och övningar på det här viset, egna eller andras, och i så fall: vilka är dina erfarenheter?

söndag 24 juli 2011

Google+ i utbildningen

Funderar du över om Google+ kan vara användbart i utbildningssammanhang? I så fall vill jag tipsa dig om Halmstad Högskolas IKT-bloggen som skrivs av Lars-Göran Hedström. Där handlar det senaste blogginlägget om just detta. Vad kommer han fram till? Ja, egentligen borde jag väl skriva att det får ni läsa själva, men det kanske är att göra det för enkelt för sig? Därför avslöjar jag redan här att Hedströms slutsats är: 
"Kort sagt, Adobe Connect 8 är alltjämt ett av de självklara valen för utbildning, som jag ser det. Elluminate (som numera är en del av Blackboard) och Citrix Go to Meeting är andra bra webkonferensval." 

Argumenten kan du läsa här! Och klickar du på länken kan du även läsa ett omdöme om Facebooks skypeintegration och dess användbarhet i skolan. Väl bekomme! :)

Posted by Picasa

Via tips på Twitter från "Kringlan", det vill säga Marie Linder, hittade jag Marie Linders artikelsamling kring Google+ : http://www.scoop.it/t/google-plus-artiklar. Tackar!

fredag 22 juli 2011

Vi vuxna har mycket att lära av barn och unga

12-åriga Adora Svitak höll 2010 ett inspirerande, kvickt och mycket välformulerat tal om vad vuxna kan lära av barn och unga:


Wow!

torsdag 21 juli 2011

En återblick som fortfarande är framåtblickande

I dag är det många svenska kommuner som börjat köpa in datorer med målsättningen att man ska ha en dator per elev. Jag tror att detta är ett viktigt steg i skolans utveckling. Vi kan inte hjälpa våra elever att bli samhällsmedborgare om vi inte lär dem använda datorn för att söka information, värdera den och vara med att påverka genom att kunna sprida egna kunskaper och slutsatser.

I fattiga och i odemokratiska länder tror jag att datorn tillsammans med goda språkkunskaper kan bli ett mycket viktigt verktyg. En som lagt ner mycket kraft och engagemang på att försöka få fattiga länder att satsa på datorer i undervisningen är Nicholas Negroponte. Här talar han om sina förhoppningar och planer för One Laptop per Child (2006):Med hjälp av datorn menar han att vi kan återgå till ett lärande som mer handlar om att lära genom att testa, härma och försöka själv, snarare än genom "undervisning". För att projektet ska bli genomförbart krävs stora kvantiteter (så att man kan få ner priserna), datorn ska ha många användningsområden (till exempel fungera som dator, läsplatta, spelkonsoll, tv, etc) och se så typisk ut att den inte är stöldbegärlig.

I den här filmen från 2008 gör Nicholas Negroponte 5 förutsägelser om framtiden:Ungefär två år efter det första filmklippet talar Nicholas Negroponte åter om One Laptop per Child och han slår särskilt ett slag för att man ska lära barn att programmera och hävdar att programmering är ett effektivt sätt att lära barn hur man lär sig:Lite aktuellt i dag är att Negroponte i filmen berättar om sina möten med Khadaffi som ledde till att Libien skulle delta i projektet "One Laptop per Child".

onsdag 20 juli 2011

Matematikprofessor Arthur Benjamin slår ett slag för statistikundervisningen

Matematikprofessor Arthur Benjamin anser att det viktigaste delen av matematikundervisningen är statistiken - hur man skapar och tolkar statistik - och visst ligger det något i vad han säger. Statistik kan vara såväl intressant och engagerande som ett viktigt verktyg när man vill förstå och påverka sin omvärld!Här kan du se Arthur Benjamin göra "Mathemagic" (och du får höra lite om hur han tänker för att klara av att lösa talen):

måndag 18 juli 2011

Det går inte att välja bort datoranvändning i skolan

I denna ca 20-minuter långa film tar Micke Gunnarsson upp flera vardagssituationer kring datoranvändning och skola och uppfostran på ett lite kul och tankeväckande sätt, men vilka vänder sig föreläsningen till? Blir de lärare som är lite skeptiska verkligen övertygade? Är det inte lite för klämmigt och för mycket "svart och vitt" och  "vi och dem", eller är det bara jag som känner att den passar bäst för redan frälsta?Tipset om filmen kommer från kursen Digital kompetens och lärande vid KTH. Ledningen till denna kurs har glädjande nog (vilket föredöme!) valt att lägga sina veckobrev öppna på nätet så att vem som helst kan följa dem. Du hittar kursbloggen här: http://digitalkompetens.blogspot.com/

söndag 17 juli 2011

Var rädd om dina inloggningsuppgifter!

Fred Cavazza on Digital Identity Mapping
Den 7 juli skrev Ylva Mossing i Aftonbladet om hur det i dag finns enkla och gratis tjänster att ladda ner för dem som vill kapa andras identiteter på Internet. Artikeln har rubriken "Så lätt kapas din Facebook" och du hittar den här:  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13286808.ab.

Om en obehörig kommer åt dina inloggningsuppgifter till ditt e-postkonto kan han eller hon ta över alla de konton som du har kopplat till den adressen. Plötsligt kan någon annan ha tagit över hela din digitala identitet. Läskigt eller hur?! Det är alltså väldigt viktigt att man är försiktig när man surfar på öppna trådlösa nätverk.

lördag 16 juli 2011

Antagningsbesked om kurs i praktisk svenska

Sofa and treeFör någon dag sedan skrev jag om att jag kommit in på en kurs i hur man kan skapa och arbeta med personliga lärmiljöer. I dag tänkte jag berätta att jag även kommit in på en kurs i hur man skriver texter i jobbet. Kursen heter Praktisk svenska: Skrivande i arbetslivet och ges på distans vid Estetisk-filosofiska fakulteten vid Karlstads Universitet. Här kommer en kursbeskrivning:

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten
- kunna producera språkligt korrekta och stilistiskt adekvata texter inom olika genrer som förekommer i arbetslivet inom såväl privat som offentlig sektor
- kunna skriva begripligt, effektivt och kommunikativt utifrån klarspråksarbetets grunder
- kunna anpassa språk- och stilval efter texttyp, situation och mottagare
- kunna praktiskt använda handböcker samt andra språkliga hjälpmedel
- visa medvetenhet om språkriktighetsproblematik och kunna motivera olika språkliga val och ställningstaganden
- kunna nyanserat och konstruktivt diskutera, bearbeta och värdera egna och andras texter.

Kursens huvudsakliga innehåll
Arbetslivets skrivande kan vara både problematiskt och mångfacetterat. Denna kurs tar på ett praktiskt och verklighetsnära sätt upp en mängd aspekter kring språk och skrivande man kan möta i arbetslivet, inom såväl offentlig som privat sektor. Den studerande får under kursen möjlighet att utveckla sin skriftliga språkfärdighet. Bland annat presenteras olika strategier och mallar som praktiska redskap i skrivandet.


I konkreta skrivövningar möter den studerande ett flertal olika texttyper, exempelvis protokoll, instruktion, debattinlägg, sammanfattning, pm, formellt brev och e-post. I samband med detta diskuteras rådande textkonventioner och normer. Studenten möter i både teori och praktik språkriktighetsfrågor av olika slag, och här fokuseras särskilt språkliga handböcker och auktoriteter. Under kursen tränas den studerandes skriftliga uttrycksförmåga i flera avseenden. Stilistiska överväganden, exempelvis när det gäller tal- och skriftspråk, är en viktig faktor för en texts läsbarhet, och här lyfts regeringens klarspråksprojekt särskilt fram som ett exempel.


Här kommer litteraturlistan:

Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. 2006.
Svenska skrivregler. 3 upplagan.
Ehrenberg-Sundin, Barbro m.fl. Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. 2008, 4 upplagan.
Karlsson, Anna-Malin. En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken. 2006.

Myndigheternas skrivregler.
SAOL.
Andra ordböcker (fritt val).

Personligen tänker jag att jag kommer att ha stor nytta av att fräscha upp mina kunskaper i hur man skriver texter för arbetslivet utanför den akademiska världen. Jag känner nämligen att det framför allt är den akademiska världen och den mer skönlitterära som jag känner mig hemma i. Nu tänker jag försöka erövra fler språkdomäner. Önska mig gärna lycka till! :-)

***
Den vackra bilden till mitt inlägg är tagen av J.O. Eriksson och visar en del av parken vid Drottningholms slott. Jag vill här passa på att rekommendera hans bilder på Flickr. Många av bilderna är mycket suggestiva och de ligger ofta under Creative Commons-licens: http://www.flickr.com/photos/j-o/

torsdag 14 juli 2011

Antagningsbesked om kurs kring personliga lärmiljöer

In the Beech Forest outside St Olof
Som jag tidigare avslöjat här på bloggen så har jag utvecklat ett distanskurs-beroende. Kurserna har gett mig mycket inspiration och det har varit en härlig känsla att få vara elev igen och få uppmuntrande respons av engagerade och kunniga lärare (och att själv för en stund slippa hålla i planeringen och försöka knyta ihop alla trådar).

I dag kom höstens antagningsbesked och jag har bland annat kommit in på en kurs vid Umeå Universitet som heter Personliga lärmiljöer och leds av Peter Vinnervik. Så här beskrivs kursen på Umeå Universitets hemsida:

Kursen ger en orientering om hur personliga lärmiljöer kan anpassas och användas i lärandesituationer för ungdomar såväl som för vuxna.


Personliga lärmiljöer är ett begrepp som växt fram i samband med den utveckling av program och tjänster på webben som beskrivs med begreppet Web 2.0. Den personliga lärmiljön står delvis i kontrast till den centralt förvaltade lärplattformen och beaktar istället individens möjligheter att på egen hand och utifrån egna behov välja, organisera och anpassa en personlig virtuell lärmiljö som kan användas både för formellt och informellt lärande. I begreppet ingår också tanken att lärande kan ske i många olika kontext och situationer och att kunskap inte enbart kommer till individen från en central källa, t ex från läraren via en på förhand definierad lärplattform.


I kursen ingår att studera, etablera och utvärdera personliga lärmiljöer för att därigenom uppnå god teoretisk och praktisk kännedom om hur dessa kan användas för att uppnå personliga lärandemål samt användas i utbildning och undervisning.

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
- identifiera och beskriva egenskaper som kännetecknar en virtuell lärmiljö
- välja, organisera och anpassa en personlig lärmiljö
- utifrån ett pedagogiskt perspektiv jämföra och värdera den personliga lärmiljön i relation till en centraliserad lärmiljö
- utifrån såväl ett tekniskt som ett pedagogiskt perspektiv jämföra och värdera tillämpningar som kan användas till att utarbeta personliga lärmiljöer
- identifiera möjligheter och hinder när det gäller att använda personliga lärmiljöer i undervisning
- ge exempel på formellt och informellt lärande vid användande av personliga lärmiljöer
- nämna och förklara begrepp som förknippas med virtuella lärmiljöer
Vad tror ni om den? Tycker ni det låter som en kurs man kan ha nytta av som gymnasielärare? Jag är nyfiken och tror den skulle kunna passa mig bra.
Här kommer litteraturlistan:

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 36
G Veletsianos
Emerging Technologies in Distance Education
AU Press : 2010 :
Obligatorisk
Liber, O., & Johnson, M. (2008). Personal Learning Environments. Interactive Learning Environments, 16(1).

Referenslitteratur

R.N Katz
The Tower and The Cloud - Higher Education in the Age of Cloud Computing
EDUCAUSE : 2008 :
Obligatorisk
Fredrik Paulsson
Modularization of the learning architecture : supporting learning theories by learning technologies 
Stockholm : Datavetenskap och kommunikation, Kungliga Tekniska högskolan : 2008 : vii, 121 s. :
URL: urn:nbn:se:kth:diva-4712
ISBN: 978-91-7178-943-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

***
Den vackra bilden till mitt inlägg är tagen av J.O. Eriksson och visar en av de många vackra skogarna vid St Olof här på Österlen. Jag vill här passa på att rekommendera hans bilder på Flickr. Många av bilderna är mycket suggestiva och de ligger ofta under Creative Commons-licens: http://www.flickr.com/photos/j-o/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...