tisdag 30 augusti 2011

Hitta bilder som du får använda

Vill du enkelt hitta bilder för att illustrera dina PowerPoint-presentationer eller texter? Då kan du söka efter bilder med Creative Commons-licenser!

Creative Commons BBB

Här kommer några förslag på sökfunktioner och verktyg som du kan använda:

Ett förslag är att du söker efter bilder via Creative Commons sida: http://labs.creativecommons.org/demos/search/

Där kan du smidigt leta i många olika material utifrån en och samma plats.

Du kan också söka via Googles avancerade sök:
Själv hittar jag de flesta av de bilder som jag använder på Wikimedia Commons respektive Flickr:


http://commons.wikimedia.org/


http://www.flickr.com/

Det är viktigt att man noga kontrollerar licenserna innan man använder materialet. Även om det finns massor av bilder på Flickr med CC-licens, så finns det ännu fler som inte har det. Går du in på avancerad sökning kan du ställa in exakt vilken typ av licens du vill ha på bilden som du söker (vill du till exempel kunna göra ändringar i den och/eller använda den i kommersiellt syfte eller vill du bara hitta en bild som passar till ett inlägg på din icke vinstdrivande blogg?): http://www.flickr.com/search/advanced/?

Om du känner dig osäker på vad de olika Creative Commons-licenserna innebär, kan du läsa här: "Om licenserna" på webbplatsen Creative Commons Sverige.

Lycka till!

fredag 26 augusti 2011

Vad är intressant att veta om en klassiker?

Day 14 - Visual Representation of a Reading List


Mina elever har läst klassiker och nu funderar vi över vad en bokpresentation bör innehålla. Vad är intressant och viktigt att veta? Här kommer några förslag:
 • Lite information om författaren och om den tid då bokens skrevs (sätta in boken i sitt sammanhang).
 • Lite information om boken, till exempel vad boken handlar om (i stora drag), varför den har en viss titel, hur historien är berättad, vad som är bokens budskap, vad den kan säga oss i dag …
 • Jämför boken med dina tidigare erfarenheter. Liknar boken andra böcker, teaterstycken, filmer eller musikföreställningar som du känner till?
 • Ett omdöme med motivering. Vilka läsare passar boken för? 
Vi funderar också över hur böckerna ska presenteras. Här kommer några förslag:
 • Skriva om den. (Dra nytta av saker som du skrivit i din läslogg, medan du läst boken.)
 • Läsa in en bit av boken (som en ljudfil).
 • Dramatisera något avsnitt ur boken och filma eller spela in som radioteater.
 • Sammanfatta boken (eller delar av den) i form av en tecknad serie eller bilderbok.
 • Använda bilder (egna eller bilder som ej är upphovsrättsskyddade).
 • Var kreativ och använd dig av flera redovisningsformer. 
Här kan du läsa mer om den uppgift som eleverna fått: 
http://smeste09.skolbloggen.se/2011/07/15/dags-att-dela-med-sig/

Vilka är dina erfarenheter? Vad brukar ni och era elever tänka på när ni gör bokpresentationer? Kom gärna med tips!

söndag 21 augusti 2011

Du och jag håller på att skapa vars en liten Google-bubbla

Bubbles

I dagens Sydsvenskan (sönd 21 aug 2011) kan du läsa en intressant debattartikel av Per T Ohlsson "Hotet mot torget". Artikeln tar upp flera möjligheter och problem med Internet och Ohlsson diskuterar bland annat de digitala mediernas kommentarsfunktion.

Det avsnitt i Ohlssons artikel som jag fastnade mest för handlade om hur det gemensamma offentliga torget ersätts av mötesplatser som är anpassade efter våra personliga intressen och behov:
"Genom vad som kallas personalisering, praktiserad av bland andra Google, anpassas sökresultaten till vad användaren förväntas vara intresserad av. Det låter sig göras eftersom sökinformation sparas. Den som vid upprepade tillfällen söker efter till exempel ”islamism” och ”Europa” får efter ett tag upp länkar till sajter som sammantaget berör begreppen, utan någon annan urskiljning.Den gemensamma offentligheten tynar bort och istället får var och en sin egen offentlighet, helt anpassad till den egna världsbilden och med kontakter som begränsas till meningsfränder. De möten med andra åsikter, prioriteringar och erfarenheter som är den demokratiska processens livsluft försvinner i privata och avgränsade informationsbubblor. Det är tesen i en uppmärksammad bok av Eli Pariser, ordförande för amerikanska MoveOn.org: The Filter Bubble. En annan varning framförs av internetanalytikern Sascha Lobo i Der Spiegel. Han ser Anders Behring Breivik som representant för en ny generation terrorister som socialiseras och aktiveras på nätet, där det egna hatet får ständig bekräftelse.


Ända sedan antikens stadsstater har metaforen med torget, platsen där medborgarna möts och diskuterar, utgjort ett centralt inslag i föreställningen om det goda folkstyret. Nu är torget hotat, inte bara av nätet, utan också av en tilltagande social, ekonomisk och etnisk segregation med människor som lever i permanent åtskilda och diametralt olika verkligheter.


När alla har sitt eget torg finns det inget behov av det gemensamma, det demokratiska."
Det är lätt att förledas att tro att våra sökresultat på Internet är representativt för det material som finns på nätet. Istället måste vi nog lära oss förstå att våra sökresultat blir allt smalare ju fler sökningar vi gör.

Det är lätt att tro att Internet öppnar upp hela världen för oss, men faktum är att vi, på gott och ont, låter Google hjälpa oss att skapa vår egen lilla bubbla.

När vi segregeras även på Internet och inte längre behöver möta helt olika åsikter och värderingar som vi tvingas förhålla oss till, räcker det kanske inte med att Google har som motto "don´t be evil"?

söndag 14 augusti 2011

Plagiatkontrollera elevarbeten regelmässigt!

På DN.se kan du just nu följa en debatt kring att Sveriges högskolor ertappar allt fler studenter med att fuska. 

Här kan du läsa Tornbjörn Tenfälts artikel, som publicerades i dag (14 aug 2011): http://www.dn.se/nyheter/sverige/okande-fusk-oroar-hogskolorna. Ökningen sägs inte kunna motiveras med att kontrollen har ökat i motsvarande grad och det största problemet är plagiaten. 


I artikeln "Kåren kritisk till alltför hård koll" av samma författare som artikeln ovan, hävdar vice ordförande i studentkåren vid Södertörns högskola att det räcker att högskolorna kontrollerar C-uppsatser och hemskrivningar. Studentkårens vice ordförande säger att hon är rädd för att kontroller ska leda till att eleverna blir hämmade i sitt skrivande och att de inte får chans att lära av sina misstag. Istället vill hon att lärarna själva (utan hjälp av verktyg för plagiatkontroll) ska hitta eventuella plagiat. 

Båda artiklarna har fått mängder kommentarer. Det verkar minst sagt vara en fråga som väcker mycket känslor.

Min åsikt är, tvärt emot studentkårens vice ordförande på Södertörn, att man som lärare redan på gymnasiet (och gärna även högstadiet) regelmässigt ska kontrollera alla elevarbeten med hjälp av Urkund eller liknande webbaserade verktyg för plagiatkontroll.

Min erfarenhet är att det gör att eleverna försöker skriva mer självständigt och att de får bättre träning i var gränserna går mellan plagiat och referat respektive eget material.

Sedan jag regelmässigt började kontrollera elevarbeten med hjälp av Urkund har jag inte någon gång behövt ertappa en elev med att ha plagierat ett helt arbete (det hände tidigare tyvärr då och då i varje undervisningsgrupp och tyvärr var säkert mörkertalet ändå stort). Istället har jag kunnat lägga tid på att förklara för mina elever var gränserna går (de har nu blivit mer intresserade av att få lära sig detta), jag har kunnat hjälpa de elever som kommit för nära originaltexterna när de refererat och jag har kunnat påminna de elever som glömt göra tydliga källhänvisningar när de återgett vad någon annan tidigare skrivit.

Min hjälp har alltså blivit mer kvalificerad och individanpassad, samtidigt som mina elever har blivit mer medvetna och engagerade i frågan.

Urkund och liknande verktyg för plagiatkontroll löser så klart inte alla problem med fusk (sätten att fuska är många), men verktyget kan fungera som ett stöd i vår undervisning kring hur man ska hantera sina källor och, i viss mån, även i vår bedömning av elevernas arbeten.

Här har jag skrivit mer om plagiat och plagiatkontroll:
http://cwasteson.blogspot.com/2011/03/vad-ar-plagiat.html
http://cwasteson.blogspot.com/2010/11/hur-ska-vi-hantera-plagiat.html
http://cwasteson.blogspot.com/2011/03/varfor-ska-vi-anvanda-verktyg-for.html
http://cwasteson.blogspot.com/2011/03/workshop-om-plagiatkontroll.html
http://cwasteson.blogspot.com/2011/03/ett-exempel-pa-analys-av.html

Vilka är dina åsikter och erfarenheter av fusk, plagiat och verktyg för plagiatkontroll?

Posted by Picasa
onsdag 10 augusti 2011

Intressant på nätet om klassisk musikÄr du intresserad av musik? Är dina elever det? På dn.se publicerar Martin Nyström nu en artikelserie om de mest avgörande ögonblicken i den klassiska musikens historia. Del 1: Flerstämmighetens födelse kom i dag och handlar om hur man började med flera stämmer istället för att spela och sjunga unisont. Detta hände i Paris i den så kallade Notre Dame-skolan i slutet av 1100-talet och en viktig förutsättning var notskriften (se det vackra notbladet på bilden ovan).

Posted by Picasa

PS. Nu har även del två kommit och den handlar om den första arian: http://www.dn.se/kultur-noje/musik/klassiska-revolutioner-2-den-forsta-arian.

lördag 6 augusti 2011

Internet är verkligt

Att Internet är en del av verkligheten är självklart för många av oss i dag. Ändå tycks sådana här artiklar fortfarande behövas: 


Artikeln är skriven av Fredrik Wass och har rubriken "Behandla nätet som en förlängning av samhället" (Svenska Dagbladet, 2 aug)  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/med-mojligheter-kommer-ansvar_6364750.svd. Den ingår i en artikelserie där Svenska Dagbladet granskar nätbrottsligheten och är välskriven och intressant.

Men innehållet borde väl vara självklart, som att sparka in öppna dörrar, eller har vi inte kommit längre?

Det är tankeväckande tycker jag.

Posted by Picasa

måndag 1 augusti 2011

IKT i skolan

Datorn kan användas till:
 • Information: ex resurser för lärande, träning i hur man söker och sållar bland information på Internet och hur man är källkritisk
 • Presentation: ex. PowerPoint, "snygga texter" i digital form som man lätt kan bearbeta och sprida, film, photostory och digital portfolio.
 • Kommunikation: ex. bloggar, wikis, e-post, chatt, skype och podsändningar.
Varje gång du skapar en uppgift till dina elever så ha följande ord i bakhuvudet:
"Where is the Power and what is the Point?"


Power On Button
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...