lördag 14 februari 2015

Nyfiken på Nova Academy i Simrishamn

Just nu samlar jag material för att kunna skriva för Simrishamns Barn- och utbildningsförvaltnings blogg om Simrishamns två gymnasieskolor. Det är två mycket olika skolor med mycket spännande och bra på gång. I dag kommer det att handla om Simrishamns kommuns nystartade teoretiska gymnasium Nova Academy.

Så här långt har Nova Academy överträffat förväntningarna:
 • alla studieplatser är fulla och kommunen har tvingats att tacka nej till flera elever som velat byta till Nova Academy och 
 • redan till hösten (2015) utvidgas verksamheten med ett naturvetenskapligt program med två profiler och skolan etablerar sig även på Marint Centrum nere vid hamnen. 
Är du liksom jag nyfiken på vad eleverna tycker om sin skola och vad de tror är orsaken till att den blivit så populär?

Den sista två veckorna har jag besökt flera lektioner på Nova Academy, tagit del av utvärderingar och pratat med elever och lärare för att försöka ta reda på vad de gillar med sin skola. Här kommer min sammanställning (utan inbördes rankning). Längre ner i inlägget förklarar jag vad jag menar med de olika punkterna:

 1. utbudet av program och profiler
 2. stöd att nå sina personliga mål
 3. läget och lokalerna 
 4. busskorten
 5. elevinflytande och ansvar
 6. gemenskap och trygghet
 7. lärarna och pedagogiken
 8. det man gör är "på riktigt"
 9. internationella utbyten
 10. samarbetet med Friskis och svettis

Jag har lagt med lite bilder från olika lektioner, men tyvärr har jag inte ännu hunnit fotografera till exempel fotbollsträningen eller träningen på Friskis och svettis. Det får bli efter sportlovet. 

Utbudet av program och profiler

Nova Academy har ett bra utbud av program och profiler. Skolan har ett estetiskt och ett samhällsvetenskapligt program med inriktning på teater och dans, information och kommunikation respektive fotboll. Från och med hösten 2015 startas även ett naturvetenskapligt program.

Stöd att nå sina personliga mål

De elever som tar studenten vid Nova Academy får behörighet att söka vidare till högskolor och universitet. Skolans elever uppskattar att de kan boka in extra lektioner med sina lärare om de kommer efter i sina studier eller arbetar hårt för att komma in på attraktiva utbildningar efter studenten.

Läget och lokalerna

Skolan ligger i ljusa och nyrenoverade lokaler centralt i Simrishamn. Man håller i dagsläget till på Valfisken, mitt emot Simrishamns resecentrum, och till hösten (2015) får man även fina lokaler på Marint Centrum nere i hamnen.

Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr
Här undervisar Niclas Törnbladh i Digital design. 
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License


Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr
Här undervisar Anna Kesar i dans. 
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License


Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr
Här undervisar Sara Dahl i körsång.
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License 

Busskorten

Alla elever får ett pendelkort som gäller i hela Skåne både vardagar och helger under terminstid. Det bidrar positivt till gemenskapen genom att alla elever reser under samma förutsättningar. Det gör det också lättare att göra studieresor och att träffas även utanför ordinarie skoltid.

Elevinflytande och ansvar

Ungefär en gång per månad samlas alla elever tillsammans med lärare och rektor. Då utvärderar man verksamheten och kommer med önskemål och tips. Lärarna och skolledningen lyssnar på elevernas önskemål och försöker alltid att tillgodose dem på ett eller annat sätt. Det är ett inflytande som gör att elever känner eget ansvar för sin utbildning och skola. De vill hjälpa till att genomföra det som beslutats.

Elevparlamentet på Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr
Ungefär en gång per månad utvärderas Nova Academys verksamhet. Därefter deltar alla elever i skolans elevparlamentet som har möte för att diskutera viktiga skolfrågor.
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License


Elevparlamentet på Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr
På elevparlamentets möte i februari blev Sofie Albäck Nilsson vald till mötets sekreterare, Andreas Liljeglimt deltog i egenskap av rektor, Matz Hammarström blev vald till mötets ordförande, Moa Bruke valdes till skolminister i höstas av sina skolkamrater och öppnade därför mötet, Minou Hellgren deltog i egenskap av skolans omvärldsminister och Viktor Ekblom som skolans socialminister.
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License


Elevparlamentet på Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr
På elevparlamentet får eleverna information om skolans utveckling och vad som kommit fram i utvärderingarna och de kan komma med tips och tankar kring hur skolans verksamhet kan förbättras.
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License

Gemenskap och trygghet

Något som kommer fram i utvärderingar och intervjuer är att en av de främsta anledningarna till varför eleverna trivs är gemenskapen. Det är god sammanhållning på skolan och eleverna säger att de tycker att man kan vara sig själv. Utvärderingarna visar också eleverna känner sig trygga på skolan.

Eleverna säger att det påverkar sammanhållningen positivt att de har fasta schematider mellan 9:00 och 15:00 där alla elever och lärare på skolan har rast och lunch samtidigt. De är också mycket nöjda med att de blir lyssnade på och kan påverka skolans utveckling.

Dans på Nova Academy by cwasteson, on Flickr
Många av de elever som jag pratat med säger att det är väldigt god gemenskap på skolan. Eftersom alla elever har rast samtidigt är det lätt att umgås även med kompisar på andra programmen.
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License


Niclas Törnbladh, Uffe Holmström och Mat by bufsimrishamn, on Flickr
Stämningen är också god bland personalen. Här sitter Niclas Törnbladh, Uffe Holmström och Matz Hammarström och planerar.
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License

Lärarna och pedagogiken

Eleverna beskriver sina lärare som engagerade och kunniga och de tycker att undervisningen känns modern. Många trycker särskilt på att de gillar att flera av lärarna arbetar tillsammans med ämnesövergripande teman. De säger att kunskaperna på så vis vävs samman, att man lättare kan fokusera och förstå hur allt hänger ihop.

Även undervisningen och planeringen av olika teman och studiebesök utvärderas, vilket innebär att man snabbt kan fånga upp eventuellt missnöje och göra något åt eventuella problem och dra nytta av eventuellt beröm när man vill göra mer av det som funkar bra.

Uffe Holmström diskuterar matematik med by bufsimrishamn, on Flickr
Här sitter Uffe Holmström tillsammans med Vinga Andreasdotter (digital design) och Felicia Svärdh (performing arts) och jobbar med matematiken.
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License


Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr
Här har Dafvid Hermansson franske steg 3 tillsammans med Minou Hellgren, Hedvig Åkerberg och Lovisa Telg.
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License 

Det man gör är "på riktigt"

På Nova Academy arbetar man med ämnesövergripande teman fyra eftermiddagar i veckan i mellan tre och sjuveckors-perioder. Till varje tema planeras studiebesök och studieresor.

Välgörenhetslunch by cwasteson, on Flickr
Eleverna bjöd in till underhållning.
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License 

Välgörenhetslunch by cwasteson, on FlickrSista temat veckorna precis före jul var till exempel “Musikhjälpen”, som handlade om hiv och hur man hur man kan stoppa spridningen av hiv. För eleverna på Performing Arts låg tyngdpunkten på att förbereda och genomföra publika event: gatumusik, lunchsoppa med musikunderhållning, flashmob och stödgala. Eleverna på Sports och Digital Design filmade, fotograferade, bakade och tillverkade och sålde armband med texten "Fight hiv" i samband med de olika aktiviteterna.

De elever som läste kursen “Journalistisk, reklam och information” fungerade som reklambyrå och utformade och uppdaterade projektets hemsida och facebooksida, skrev texter och gjorde affischer. De hade också en fotoutställning under stödgalan. Alla pengar som kom in skickades till Musikhjälpen som 2014 hade som mål att stoppa spridningen av hiv.

Välgörenhetslunch by cwasteson, on Flickr
Eleverna tillverkade och sålde armband på temat bekämpa spridningen av hiv.
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  

Eleverna tittade på  FN:s millenniemål och fördjupade sina kunskaper om hiv genom att läsa och referera en artikelserie om hiv. Den sista veckan före jul såg och diskuterade alla skolans elever två filmer med stark anknytning till hiv: Torka aldrig tårar utan handskar och Dallas Buyers Club, varav alla eleverna recenserade den senare filmen på engelska.

Här kan du hitta mer info (och bilder) om elevernas arbete med temat "Musikhjälpen": http://novahjalpen.wordpress.com/

Internationella utbyten

Nova Academy deltar i internationella projekt och planerar utbyten med skolor i bland annat Tyskland, Frankrike och Spanien. I höstas reste tre av skolans elever (ministrarna Minou Hellgren, Viktor Ekblom och Moa Bruke Öhman) på en ledarutbildning i Normandie. Skolan har också gästlärare från andra länder.

Nova Academy satsar särskilt på engelskan och skolans elever kan välja att förbereda sig för Cambridge-certifikaten FCE (First Certificate in English) eller CAE (Certificate of Advanced English), vilket gör det lättare att söka utbildningar utomlands efter studenten.

Samarbetet med Friskis och svettis

Eleverna på Nova Academy varvar vanliga idrottslektioner med träningspass på Friskis och svettis. När de är på Friskis och svettis jobbar de enligt individuellt anpassade träningspass. Skolan har ett avtal som innebär att eleverna har möjlighet att träna på Friskis och svettis även utanför skoltid.

Vill du veta mer?

Här kan du hitta mina bilder från Nova Academy:

Hösten 2015 erbjuder Nova Academy tre program och fyra olika profiler:

 1. estetiskt program med inriktning musik och programfördjupning i teater och dans: "Performing Arts",
 2. samhällsvetenskapligt program med inriktning medier, information och kommunikation: "Digital Design" respektive "Sports" och
 3. från och med ht 2015 naturvetenskapligt program med inriktning naturvetenskap "Science" resp "Sports".

På Nova Academys webbplats kan du läsa mer om skolan:  

http://www.novaacademy.se/

Du kan också läsa flera elevers åsikter om skolan:  

http://www.novaacademy.se/elevintervjuer/

Via Nova Academys facebooksida kan du kontinuerligt följa vad som händer på Nova Academy:

https://www.facebook.com/NocaAcademy

På Skolverket kan du läsa mer om de olika gymnasieprogram som erbjuds på Nova Academy:


onsdag 11 februari 2015

Ledarskapsutbildningar för föräldrar

Idag har det i många kommuner blivit populärt med kurser i Aktivt föräldraskap. Kanske är du själv ledare eller har du gått någon kurs?

Vi strävar nog alla efter känslan av gemenskap och harmoni, men inte är det enkelt när vardagens krav och förväntningar gör sig påminda. Denna härliga bild är hämtad från www.kmug.co.kr

Vad jag förstår så passar kurserna alla vuxna som lever tillsammans med barn och ungdomar. Kursdeltagarna träffas 6 gånger tillsammans med en samtalsledare. Man lär sig mer om relationer och barns utveckling, ser videoklipp, diskuterar, utbyter erfarenheter och testar därhemma något av det som man diskuterat på mötet.

Kursledare som jag pratat med säger att man inte har några pekpinnar och "rätt och fel" när man träffas. Istället utgår man från vanliga utmaningar som alla vårdnadshavare ställs inför och så diskuterar man och ger varandra tips kring hur man bäst kan göra för att vända situationen.

Parenting is a giant responsibility forever, so we need to learn how to drop the guilt and go easy on ourselves when we mess up1
Bild upplagd på Flickr av BK under licensen CC (by, nc, sa)  https://flic.kr/p/gi2ArY

Målet är att man som kursdeltagare ska bli mer medveten om sin egen roll och få nya idéer om hur man aktivt kan arbeta för att stärka sina relationer och slippa maktkamper där man känner att man behöver hota, muta eller ta till "konsekvenser".

Ibland kan lösningen på problemet vara så enkel som att ge barnet valmöjligheter: "Vill du göra läxorna nu eller efter maten?". Ibland kan det handla om att barnet behöver mer tid och uppmärksamhet för att känna att han eller hon vill samarbeta med oss.

Jag har hört att många vuxna som deltagit i utbildningen Aktiva föräldrar snabbt märkt skillnad när de testat olika idéer som diskuterats på kursen och att de generellt fått en bättre kontakt med sina barn och med varandra. Erfarenheterna från kursen har visat sig vara användbara i alla typer av relationer. Många menar därför att kursen är en väldigt bra ledarskapsutbildning. 

Det gjorde mig nyfiken på vad man har för målsättningar i några olika chefsutbildningar. Här har jag saxat lite ur tre olika reklamtexter och genomgående bytt ut ordet chef mot förälder:
"Somliga säger att en föräldrautbildning är bortkastad tid och pengar. Att man föds till att bli en förälder och att ha förmågan att inspirera och ta fram det bästa ur människor. Vi håller inte med om det. Tvärtom anser vi att man genom en föräldrautbildning kan träna sig till att bli en bra förälder. Genom att lära sig förstå sin egen roll kan en förälder leda, utveckla och stödja sina barn på ett effektivare och mer naturligt sätt." (Ursprungstexten är saxad ur  http://www.fei.se/chefsutbildningar)
"Att vara förälder innebär att förstå sig på ledarskap. Det finns därför många verktyg som kan vara bra att känna till. Som förälder kan man säga att du har fyra ledord: leda, utveckla, delegera och hålla ihop. Vad som kännetecknar en bra förälder är goda kunskaper inom bland annat ledarskap, kommunikation och ekonomi. Du bör vara trygg i din roll som förälder och ha god självkänsla." (Ursprungstexten är saxad från http://www.utbildning.se/kurs/ny-som-chef
"Utbildningen hjälper dig ta första steget i din karriär som förälder, lär dig att förstå grunden i ledarskap och ger dig tid för eftertanke och möte med andra i samma situation. Ta vara på chansen att utbyta erfarenheter och tankar om er nya föräldraroll. Det är alltid mycket värt att knyta kontakter som du kan få stöd av längre fram. 
Din uppgift som förälder är inte att ha alla svaren utan att du skall skapa rätt förutsättningar för ditt team. Du kommer att ha makt över människor och därför är det viktigt att du är medveten om din påverkan på dessa och att du även lever som du lär. 
Egenskaper som personlig mognad och mod i ledarskapet är önskvärda för föräldrar. Viktigt är också att föräldrar skall vara personer som har förmågan att utöva ett kommunikativt ledarskap. I detta ledarskap skall föräldern vara rak och tydlig. 
Föräldraskap är en kompetens som kan tränas och utvecklas. Du får träna praktiskt i olika situationer och får tips och råd om modernt ledarskap. Din ledarskapskompetens kommer att växa enormt vare sig du är helt ny i föräldrarollen eller har tidigare erfarenheter. 
Utbildningen utgår från hur du är som person. Det är viktigt att hitta sin personliga ledarstil som du trivs med. Med denna ledarskapsutbildning i bagaget är du redo att ta dig an dina uppgifter och ditt ansvar som förälder."  (Ursprungstexten är saxad från http://ledarskap.eu/chefsutbildning-ny-chef/)
Jag tycker ändringarna funkade förvånansvärt bra. Vad tycker du?

Avslutningsvis vill jag påpeka att Aktivt föräldraskap inte bara är en ledarskapsutbildning för föräldrar som vill få sina barn att vilja samarbeta med dem. 

Kurserna i Aktivt föräldraskap syftar i första hand till att stärka barns ställning i samhället. Det handlar om att vi vuxna ska hitta sätt att möta våra barn och ungdomar så att de mår bra tillsammans med oss. 

Grunden är FN:s barnkonvention och att våra barn ska växa upp till demokratiska medborgare. Det innebär att barn ska lyssnas på och tas hänsyn till, men det är naturligtvis ändå fortfarande de vuxna som fattar viktiga beslut och har det yttersta ansvaret.


Parents, you have been warned!
Bilden heter "Parents, you have been warned!" och är tagen av Charlie Brown och ligger under Flickr under licensen CC (by, sa) https://flic.kr/p/6tFvE.

Vill du veta mer?

Här hittar du Aktivt föräldraskaps hemsida Active Parenting:  http://activeparenting.se/

Här kan du läsa mer om de olika utbildningar som erbjuds:  http://activeparenting.se/aktivtforaldraskap/

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar som ges i Simrishamn och hur man anmäler sig:  http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/stod-och-hjalp/barn-familj-och-ungdom/aktivt-foraldraskap/

Emma Lawesson har i artikeln "Kurs för aktiva föräldrar" skrivit om utbildningarna i kommunen och särskilt om utbildningen Barn i föräldrars fokus, vilket är en utbildning som riktar sig till föräldrar som genomgår en konfliktfylld separation och vill underlätta det för sina barn (Ystads Allehanda, 4 dec 2014):  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/kurs-for-aktiva-foraldrar/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...