onsdag 11 februari 2015

Ledarskapsutbildningar för föräldrar

Idag har det i många kommuner blivit populärt med kurser i Aktivt föräldraskap. Kanske är du själv ledare eller har du gått någon kurs?

Vi strävar nog alla efter känslan av gemenskap och harmoni, men inte är det enkelt när vardagens krav och förväntningar gör sig påminda. Denna härliga bild är hämtad från www.kmug.co.kr

Vad jag förstår så passar kurserna alla vuxna som lever tillsammans med barn och ungdomar. Kursdeltagarna träffas 6 gånger tillsammans med en samtalsledare. Man lär sig mer om relationer och barns utveckling, ser videoklipp, diskuterar, utbyter erfarenheter och testar därhemma något av det som man diskuterat på mötet.

Kursledare som jag pratat med säger att man inte har några pekpinnar och "rätt och fel" när man träffas. Istället utgår man från vanliga utmaningar som alla vårdnadshavare ställs inför och så diskuterar man och ger varandra tips kring hur man bäst kan göra för att vända situationen.

Parenting is a giant responsibility forever, so we need to learn how to drop the guilt and go easy on ourselves when we mess up1
Bild upplagd på Flickr av BK under licensen CC (by, nc, sa)  https://flic.kr/p/gi2ArY

Målet är att man som kursdeltagare ska bli mer medveten om sin egen roll och få nya idéer om hur man aktivt kan arbeta för att stärka sina relationer och slippa maktkamper där man känner att man behöver hota, muta eller ta till "konsekvenser".

Ibland kan lösningen på problemet vara så enkel som att ge barnet valmöjligheter: "Vill du göra läxorna nu eller efter maten?". Ibland kan det handla om att barnet behöver mer tid och uppmärksamhet för att känna att han eller hon vill samarbeta med oss.

Jag har hört att många vuxna som deltagit i utbildningen Aktiva föräldrar snabbt märkt skillnad när de testat olika idéer som diskuterats på kursen och att de generellt fått en bättre kontakt med sina barn och med varandra. Erfarenheterna från kursen har visat sig vara användbara i alla typer av relationer. Många menar därför att kursen är en väldigt bra ledarskapsutbildning. 

Det gjorde mig nyfiken på vad man har för målsättningar i några olika chefsutbildningar. Här har jag saxat lite ur tre olika reklamtexter och genomgående bytt ut ordet chef mot förälder:
"Somliga säger att en föräldrautbildning är bortkastad tid och pengar. Att man föds till att bli en förälder och att ha förmågan att inspirera och ta fram det bästa ur människor. Vi håller inte med om det. Tvärtom anser vi att man genom en föräldrautbildning kan träna sig till att bli en bra förälder. Genom att lära sig förstå sin egen roll kan en förälder leda, utveckla och stödja sina barn på ett effektivare och mer naturligt sätt." (Ursprungstexten är saxad ur  http://www.fei.se/chefsutbildningar)
"Att vara förälder innebär att förstå sig på ledarskap. Det finns därför många verktyg som kan vara bra att känna till. Som förälder kan man säga att du har fyra ledord: leda, utveckla, delegera och hålla ihop. Vad som kännetecknar en bra förälder är goda kunskaper inom bland annat ledarskap, kommunikation och ekonomi. Du bör vara trygg i din roll som förälder och ha god självkänsla." (Ursprungstexten är saxad från http://www.utbildning.se/kurs/ny-som-chef
"Utbildningen hjälper dig ta första steget i din karriär som förälder, lär dig att förstå grunden i ledarskap och ger dig tid för eftertanke och möte med andra i samma situation. Ta vara på chansen att utbyta erfarenheter och tankar om er nya föräldraroll. Det är alltid mycket värt att knyta kontakter som du kan få stöd av längre fram. 
Din uppgift som förälder är inte att ha alla svaren utan att du skall skapa rätt förutsättningar för ditt team. Du kommer att ha makt över människor och därför är det viktigt att du är medveten om din påverkan på dessa och att du även lever som du lär. 
Egenskaper som personlig mognad och mod i ledarskapet är önskvärda för föräldrar. Viktigt är också att föräldrar skall vara personer som har förmågan att utöva ett kommunikativt ledarskap. I detta ledarskap skall föräldern vara rak och tydlig. 
Föräldraskap är en kompetens som kan tränas och utvecklas. Du får träna praktiskt i olika situationer och får tips och råd om modernt ledarskap. Din ledarskapskompetens kommer att växa enormt vare sig du är helt ny i föräldrarollen eller har tidigare erfarenheter. 
Utbildningen utgår från hur du är som person. Det är viktigt att hitta sin personliga ledarstil som du trivs med. Med denna ledarskapsutbildning i bagaget är du redo att ta dig an dina uppgifter och ditt ansvar som förälder."  (Ursprungstexten är saxad från http://ledarskap.eu/chefsutbildning-ny-chef/)
Jag tycker ändringarna funkade förvånansvärt bra. Vad tycker du?

Avslutningsvis vill jag påpeka att Aktivt föräldraskap inte bara är en ledarskapsutbildning för föräldrar som vill få sina barn att vilja samarbeta med dem. 

Kurserna i Aktivt föräldraskap syftar i första hand till att stärka barns ställning i samhället. Det handlar om att vi vuxna ska hitta sätt att möta våra barn och ungdomar så att de mår bra tillsammans med oss. 

Grunden är FN:s barnkonvention och att våra barn ska växa upp till demokratiska medborgare. Det innebär att barn ska lyssnas på och tas hänsyn till, men det är naturligtvis ändå fortfarande de vuxna som fattar viktiga beslut och har det yttersta ansvaret.


Parents, you have been warned!
Bilden heter "Parents, you have been warned!" och är tagen av Charlie Brown och ligger under Flickr under licensen CC (by, sa) https://flic.kr/p/6tFvE.

Vill du veta mer?

Här hittar du Aktivt föräldraskaps hemsida Active Parenting:  http://activeparenting.se/

Här kan du läsa mer om de olika utbildningar som erbjuds:  http://activeparenting.se/aktivtforaldraskap/

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar som ges i Simrishamn och hur man anmäler sig:  http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/stod-och-hjalp/barn-familj-och-ungdom/aktivt-foraldraskap/

Emma Lawesson har i artikeln "Kurs för aktiva föräldrar" skrivit om utbildningarna i kommunen och särskilt om utbildningen Barn i föräldrars fokus, vilket är en utbildning som riktar sig till föräldrar som genomgår en konfliktfylld separation och vill underlätta det för sina barn (Ystads Allehanda, 4 dec 2014):  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/kurs-for-aktiva-foraldrar/

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...