onsdag 29 juli 2015

Bedömning och dokumentation av elevers individuella utveckling inom särskolan

Det förra läsåret har särskolan i Simrishamns kommun haft bedömning som sitt fokusområde. Vi har läst, delgett och diskuterat andras och egna erfarenheter och tittat på konkreta exempel. Vi har också kämpat för att skapa en gemensam mall för hur vi ska skriva våra bedömningar av våra elevers utveckling i respektive ämnen.

Det finns många fördelar med att vi använder samma system, men det är långtifrån enkelt att skapa en mall som alla lärare inom särskolans alla nivåer känner kan fungera.

Så här ser vår mall ut just nu (vi tänker att den kommer att utvecklas allt eftersom nya behov uppstår):


Exemplet på bilden är en kurs i administration på gymnasiesärskolan, men följer du länken hittar du alla kurserna som våra gymnasieelever läser:

https://drive.google.com/folderview?id=0B9E-OzO5Rt5ufnYyNU94MTlBMW9MNjlvbGxVX1FtREZTWHRlT0RuQUN1NFZLVUFTUDFOZkE&usp=sharing

Här kan du hitta grundmallen (utan skolverkets kursmål etc) som vi utgick från både för grundsärskolan och gymnasiesärskolan:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pqmYjxHQr04sKAdtpBzCnpvaBSpC-W13A6HC8nrFkEI/edit?usp=sharing

Hur gör ni på er skolan när ni dokumenterar era elevers utveckling?Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...