söndag 6 mars 2016

Utvecklingsmöjligheter för oss som jobbar med ungdomar på särskolan

Jag läser just nu en kurs på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kursen heter "Utvecklingsstörning - utvecklingsmöjligheter" och handlar om olika sätt att se på utvecklingsstörning, hur viktigt det är för oss människor att känna att vi kan kommunicera och känna oss delaktiga, hur man kan skapa en mer tillgänglig lärmiljö och hur man kan kartlägga den pedagogiska miljön.

Här kan du hitta mer info om kursen:  Utvecklingsstörning, utvecklingsmöjligheter (spsm.se)

Bland annat fick vi tips på flera bra filmer som gör det tydligt att även om det kan vara svårare att kommunicera p g a en utvecklingsstörnings så är inte behovet för den skull mindre.

Mina kollegor som arbetar med barn och ungdomar på träningsskolan använder fysiska föremål, bilder och tecken för att förstå och göra sig förstådda. Själv arbetar jag på gymnasiesärskolan och jag använder inte bilder och tecken på samma vis, men jag använder mig mycket av mitt kroppsspråk, gester och mimik, skriver viktiga ord på tavlan, har elevernas arbetsuppgifter på en blogg och använder mig av fotografier och filmklipp för att illustrera det vi pratar om.

Jag tänker att jag skulle vilja använda mig mer av symboler för att förstärka strukturen, göra det mer tydligt vad vi tränar eller vilka mål vi strävar mot. Även om mina elever har en mycket lätt utvecklingsstörning så tror jag de skulle kunna ha nytta av någon form av AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation). Det skulle kunna hjälpa dem med fokus och med att se helheten. 

Det var mycket intressant att se filmklippen till det här avsnittet och att läsa kurskamraternas berättelser om hur de gör.

Något som var mycket viktigt och bra i filmerna var specialpedagoger som berättade att eleverna blivit gladare och mer aktiva sedan de lärt sig att kommunicera med hjälp av bilder och fått möjlighet att påverka vad de ska göra och vilka personer de ska göra det med. 

Jag gillade också filmen med pedagogen som kunde kommunicera med Oscar med hjälp av sång, gitarrspel och rörelse. Den och de andra filmerna (t ex filmsekvenser med kvinnan som gick välja mellan olika föremål som symboliserade olika aktiviteter) visade inte bara hur viktig kommunikationen är, men också att det är möjligt - även om det kan verka väldigt svårt.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...