onsdag 20 juni 2012

Ännu mer retorik på Utbildningsradion

På Utbildningsradion finns nu en intressant programserie med rubriken "Pedagogens retorik" och den handlar om vad fyra lärare, som arbetar i allt från lågstadiet till gymnasiet, får lära sig av Tina Kindeberg som är docent i både retorik och pedagogik.


Tina Kindeberg, docent i retorik och pedagogik, utbildar lärare 
i Utbildningsradions serie "Pedagogens retorik".
Programmen är på knappt en halvtimme vardera med rubrikerna
"Lära för livet" 
"Lärarens undervisningsansvar"
"Den muntliga relationen"
"Dialogen i klassrummet"

och på webbplatsen kan man även läsa intervjuer på de berörda lärarna och få tips på fler klipp som handlar om retorik:  
http://www.ur.se/Tema/Ratt-att-tala-vett-att-lyssna/Pedagogens-retorik

Social kompetens innefattar att man ska fungera i grupp, 
man ska kunna något och man ska kunna uttrycka det.

Vi måste utveckla elevernas kommunikativa färdigheter. Detta är nämligen en viktig del i deras sociala kompetens. Tina Kindeberg framhåller även att det är först när vi kan något som vi blir nyfikna och kreativa och vågar och kan tänka på lite nya sätt.

På denna sida hittar du en ordlista över ord och begrepp som Tina Kindeberg använder i Utbildningsradions serie och denna lista är intressant att titta närmre på om man anser att Kindeberg har en poäng när hon hävdar att lärare behöver ha ett gemensamt språk kring sitt yrkesutövande.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...