lördag 25 augusti 2012

Examinationsuppgift 2 i PIM


Nästa projekt är att jag ska göra en intresseväckande presentation med hjälp av PowerPoint eller ett liknande verktyg.
  • Man ska ha flera sidor 
  • med bilder och i samband med detta tänka på upphovsrätten. 
  • Man ska också ha en sida med tips på webbplatser och till dem ska man ha klickbara länkar. 
  • Sist i presentationen ska man ha en källförteckning som talar om varifrån man hämtat sitt material. 
  • Utöver detta ska man ha en ljudfil som man skapat själv eller någon form av animation.
Här nedan kommer min presentation. Den är gjord på en iPad med hjälp av programmet Keynote. För att kunna publicera den på webben har jag använt mig av Slideshare.


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...