lördag 1 september 2012

Forskare kan och bör skriva för att bli lästa

De flesta av oss undrar nog vad är det för mening med att forska om ingen bryr sig om vad man kommer fram till. Ändå finns det många forskare som inte anstränger sig att skriva så att deras texter blir läsarvänliga. Vad beror det på?

Vill du nå ut till fler läsare eller bättre förstå varför forskarnas avhandlingar alltför ofta är så träiga, tråkiga och svårgenomträngliga, då vill jag rekommendera dig att delta vid följande seminarium "Forskare, skriv för att bli läst!" via webben (Adobe Connect) kl 14.00-15.00 den 25 september 2012. Det så kallade webbinariet är arrangerat av CeFEO, Dela!, ESBRI, ITHU, .SE och SUNETSå här beskrivs webbinariets innehåll på dess hemsida:

  • Varför ser traditionella akademiska texter ut som de gör?
  • Hur kan man skriva mer läsarvänligt?
  • Varför är populärvetenskaplig text inte meriterande?
  • Vad kan man som forskare tjäna på att skriva populärvetenskapligt?
  • Vilken roll spelar texter för spridning av forskning?
och så här beskrivs talarna:
Jenny Helin forskar om dialog och möten i företag, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Högskolan på Gotland. Hon disputerade 2011 på en avhandling om möten med möjligheter. Läs gärna hennes debattartikel ”Dags att ifrågasätta den akademiska texten”.
Susanne Pelger är doktor i genetik och forskare i naturvetenskapens didaktik. Hon är verksam vid Lunds universitet och författare till boken Retorik för naturvetare. Hon bloggar också på Naturvetarspråk.

1 kommentar:

IngridJ sa...

Tack för tipset om Susanne Pelgers blogg Naturvetarspråk. Intressant!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...