onsdag 26 september 2012

Österlengymnasiets elever träffar forskare och lär sig mer om Östersjön

Måndagen och tisdagen den 24-25 september hade Österlengymnasiet, Forskningsnätet Skåne och Marint Centrum ett samarbete kring temat Östersjön.

Sture Hansson talade om Östersjöns ekologi och biologi i ett 100-årsperspektiv: "Vilka stora förändringar har skett det senaste seklet?" och "Varför ser Östersjön ut som den gör och hur har den påverkats av människans aktivitet – fysisk exploatering, miljögifter, övergödning och fiske?". Han berättade särskilt om de stora insatser som gjorts för att minska miljögifterna och minska fiskfångsterna och vilka tydliga positiva effekter det fått.

Sture Hansson talar om Östersjöns ekologi och biologi
Sture Hansson är professor i systemekologi vid 
Stockholms universitet och arbetar främst med 
miljö och ekologiska frågor med fokus främst på 
Östersjön. Han har bland annat forskat kring effekter 
av muddringar, utsläpp från cellulosaindustrier, 
oljespill, övergödning (eutrofiering) och fiske.
Därefter talade Klas-Göran Karlsson om Östersjön - havet som förenat och delat. Utgångspunkten var de stora, långa och förenande utvecklingslinjerna i Östersjöns historia, med Ryssland som särskilt intresseområde. Han berättade om vår efterkrigshistoria då Östersjön var ett delat hav, som en "vallgrav" uttryckte han det, med en västlig och en östlig strand som inte stod i förbindelse med varandra. När han talade om vår egen tid jämförde han med hur det varit före världskrigen och hur man nu börjat återgå till en gemensam identitet, en "Östersjöhistoria".

Klas-Göran Karlsson berättar om Östersjöns historia
Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid 
Lunds universitet. Tillsammans med Kristian Gerner 
har han gett ut Nordens Medelhav: Östersjöområdet 
som historia, myt och projekt (2002). Han är också 
känd som ledande forskare inom områdena politiskt 
förtryck, terror och folkmord.
De som var specialintresserade stannade sedan kvar för att delta i ett seminarium lett av de båda forskarna.

Tack för ett väldigt inspirerande och lyckat arrangemang!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Charlotta! Jag är en gymnsaieelev som läser svenska B just nu. Vad har du för tips för att att nå det högsta betyget, vilket är vad jag satsar på. Tack på förhand!

Med vänlig hälsning, Sara.

PS. Din hemsida är väldigt underhållande.

charlotta wasteson sa...

Hej Sara!

Wow! Det var en svår fråga! Spontant vill jag säga att det är viktigt att anpassa sig efter varje uppgift, anpassa sig efter vilka som ska lyssna, vad som är syftet med uppgiften, läsa uppgiften noga, försöka lösa den på ett kreativt sätt, försöka att variera sitt språk, tänka själv, försöka hitta orsaker, dra slutsatser, göra jämförelser (se likheter och skillnader). Det är viktigt att man inte bara nöjer sig med att beskriva eller informera, utan att man försöker förklara, generalisera (se det övergripande) och ge konkreta exempel (se detaljer). Ja, det var några ord om detta ... Tyvärr tror jag inte att jag klarar av att ge ett enklare svar på en så svår fråga, men du får gärna ställa följdfrågor om det är något här i svaret som du undrar över.

Lycka till med kursen!
Vänliga hälsningar
Charlotta

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...