söndag 23 december 2012

Vad behöver vi för att bli bra talare?

I Lärarens retorik berättar Hans Gunnarsson (2012, s 13) att det finns fem faktorer som gör en bra talare:

1) Ha medfödd talang
2) Ha kunskap om retorikens teorier
3) Öva mycket
4) Ha ämneskunskaper
5) Kunna lyssna av och anpassa sig till publiken för att bli respekterad och få en vänligt inställd publik.

Har vi underskott på en faktor kan vi kompensera med hjälp av de övriga.


I mitt nästa inlägg, om lyssnandets svåra konst, skriver jag om saker man kan tänka på för att få publiken att fokusera på ens innehåll och budskap:  http://cwasteson.blogspot.se/2013/01/lyssnandets-svara-men-viktiga-konst.html

2 kommentarer:

IngridJ sa...

Mycket bra text!
Att starta med "Kan jag få uppmärksamhet, intresse och välvilja!" visar ju på att det krävs något av lyssnaren. Kan du få eleverna att komma mentalt förberedda till lektionen så blir du själv en mycket bättre lärare.

charlotta wasteson sa...

Tack Ingrid! Ja, mer om hur man kan få uppmärksamhet av sina lyssnare har jag skrivit här: http://cwasteson.blogspot.se/2013/01/lyssnandets-svara-men-viktiga-konst.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...