onsdag 20 mars 2013

Att skriva akademiskt

I dag är det ofta smidigt att läsa universitetskurser på distans. Därför har jag nyligen kunnat läsa en kurs på 7½ poäng i akademiskt skrivande vid Linnéuniversitetet.

Som kursens plattform användes Moodle och kursens material var pedagogiskt och systematiskt upplagt, så att man lätt kunde ta sig fram steg för steg. Det gillar jag.

Första föreläsningen fanns både i form av en film med en PowerPoint som läraren talar till. Dessutom fanns samma PowerPoint bifogad i kursmaterialet.


Kursens lärare var Anna Pappinen och i första föreläsningen redogjorde hon för vad som kännetecknar det akademiska skrivandet.

När man skriver akademiska texter ska man tänka på att vara:
 • saklig (man håller sig till fakta - vad man tror sig veta - i motsats till fiktion)
 • objektiv (man skriver opersonligt och utan tilltal till läsaren, denna punkten är jag dock lite skeptisk till, för den leder ofta till träiga och tråkiga texter utan att de för den skull blir det mer objektiva i betydelsen att de inte är vinklade eller att de är ofärgade av fördomar och andra förutfattade meningar)
 • precision (man definierar begrepp och är tydlig och noggrann)
 • koncentrerad (man håller sig till saken, skriver rakt på sak)
 • effektiv (man använder sig av innehållstunga ord, t ex skriver damcykel istället för fordon)
 • formfast (man har en tydlig struktur och gör så att texten blir lättöverskådlig)
 • formell och korrekt vad gäller språket (man följer de skriftspråkliga konventionerna)
 • kritiskt tänkande och kritisk granskning (man är undersökande och ifrågasättande)
Dessutom ska man tänka på att akademiska texter ska vara:
 • självbärande (man ska kunna läsa och förstå dem, utan att behöva ha läst allt bakgrundsmaterial som använts till studien och utan att behöva ställa frågor till författaren)
 • mottagaranpassade både vad gäller innehållet och formen (man ska ta hänsyn till vilka som ska läsa dem, vilka förkunskaper och intressen som dessa personer har)
 • bygga vidare på andras texter (man tar reda på vad andra redan skrivit i ämnet och redovisar detta som ett slags bakgrund ens sin egen studie, detta innebär att man refererar och citerar från andras texter och att man har en källförteckning)
Vilka regler tycker du är särskilt viktiga när du skriver akademiska texter?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...