lördag 11 januari 2014

Kroppsspråket spelar roll!

Vårt kroppsspråk speglar hur vi känner oss, men det påverkar också hur vi mår. Påverkan sker på båda håll. När vi mår bra så ler vi, men även fejkade leenden får oss att må bättre. Dessutom påverkar vårt kroppsspråk hur andra uppfattar oss.Amy Cuddy gjorde ett experiment på studenter för att se om man kunde få elever att ta mer plats i klassrummet och på så vis också få dem att känna sig mer kraftfulla, delta mer aktivt i undervisningen och på sikt få högre betyg.
Cuddy visar hur högstatus-poser ger självkänsla, mod, lägre stresskänslighet och bättre abstrakt tänkande, medan lågstatus-poser ger motsatsen och hennes råd är "fejk it till you make it!" eller ännu hellre "Fejk it till you become it!".


http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are.htmlVisst låter det rimligt att tro att det inte bara är psyket som påverkar kroppsspråket utan att påverkan även kan ske på andra hållet och i så fall innebär det att vi med hjälp av vårt kroppsspråk kan bli tryggare, smartare och lyckligare. Då är väl detta något vi kan och bör träna med våra elever?


Ett sätt att börja detta på skulle kunna vara att göra eleverna medvetna om sina egna kroppspråk och att tillsammans pröva typiska starka respektive svaga positioner utifrån Amy Cuddys bilder:

Kanske skulle vi också kunna uppmuntra varandra att använda oss av högstatusposer under en hel skoldag och diskutera hur vårt kroppsspråk kan påverka oss i olika skolsituationer.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...