lördag 27 december 2014

Fusk till vardags i skolan

Lars Fonseca har undersökt hur elever och lärare hanterar fusk i skolan. I sin avhandling vid Linnéuniversitetet Det godkända fusket – normförhandlingar i gymnasieskolans bedömningspraktiker (17 okt, 2014) berättar han att det finns en tydlig konflikt mellan vad elever och lärare vet är fel (de vet vad som är fusk och de vet att fusk inte är tillåtet) och vad elever ändå gör och lärare väljer att inte låtsas om.

Burglar + Bag

I avhandlingen tar Lars Fonseca reda på vad som gör att elever fuskar och hur de kan komma undan med det. Hans studie visar att det beror på att både elever och lärare anser att det är omöjligt att få alla elever att nå kunskapsmålen, utan att det förekommer ett visst inslag av fusk.

Eleverna fuskar för att klara de betyg de anser att de behöver, när de tror att de inte klarar av att uppnå dem på annat sätt. De kan till exempel ha svårt för ämnet eller drabbats av tidsbrist.

Lärarna väljer att inte gå till botten med misstankar om fusk för att de känner press på sig från eleverna, elevernas föräldrar och sin skolledning att sätta så höga betyg som möjligt. De menar att de skulle tvingas sätta lägre betyg, om de tog reda på hur mycket deras elever fuskar i verkligheten.

Jag tycker att det är en intressant studie. Debatten kring skolfusk har framför allt handlat om hur det kan komma sig att elever fuskar - "Är de omoraliska eller förstår de inte vad som är fusk?".

Ibland har jag också läst inlägg som ifrågasätter om fusk verkligen är fusk - "Är det verkligen fusk att ta hjälp av andra (utan att berätta att man gjort det) eller är det bara smart?" När jag hör eller läser sådana uttalanden undrar jag om debattören vet vad fusk är för något. Jag håller självklart med om att man ska dra nytta av och bygga vidare på andras kunskaper (så ser all forskning ut och så lär vi oss), men man får inte glömma att man måste redovisa sina källor. Vet han eller hon till exempel skillnaderna mellan referat, citat och plagiat?

Ett exempel: I detta blogginlägg använder jag mig av andras kunskaper, men jag har inte "klipp och klistrat" in vad någon annan har skrivit om Lars Fonsecas avhandling och låtsats att jag skrivit det själv. Istället har jag valt att referera det som jag tycker är viktigast i hans studie. Jag har inte blandat ihop hans forskningsresultat med mina egna tankar, utan jag skriver vad som är vad. På så vis ger jag honom erkännande för sitt arbete, samtidigt som jag tar ansvar för mina egna åsikter.

Lars Fonseca sätter fingret på något som jag inte tidigare läst i debatten kring skolfusket:

Om både elever och lärare anser det omöjligt att leva upp till förväntningarna, utan ett visst inslag av fusk - då måste väl förväntningarna förändras?!

Plagiarism vs Copyright Infringement.png


Vill du veta mer?

I detta pressmeddelande från Linnéuniversitetet kan du läsa mer om om Lars Fonsecas avhandling:  http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/detgodkandafusketiskolan.5.1a9cb62f1488a75f936a60.html

Här kan du läsa avhandlingen i sin helhet:  http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/det-godkanda-fusket-normforhandlingar-i-gymnasieskolans-bedomningspraktiker/

Teddy Winrot har undersökt hur mycket gymnasieelever fuskar och varför och publicerat sina resultat i denna c-uppsats från 2009: Fusk i gymnasiet - en enkätundersökning bland gymnasieelever  http://epubl.ltu.se/1402-1773/2009/167/LTU-CUPP-09167-SE.pdf 

Här kan du läsa mer om vad som menas med fusk och hur man kan hjälpa elever att göra rätt:  http://ikttips.skolbloggen.se/lag-och-ratt/plagiat-och-plagiatkontroll/

Bilden "Burglar + Bag" är skapad av Johnny Grim och hämtad från Flickr under licensen CC (by, nc, nd)  https://www.flickr.com/photos/grimages/861321715/

Bilden "Plagiarism vs Copyright Infringement" av MLauba (Talk) - I (MLauba (Talk)) ligger under licensen CC BY-SA 3.0 och är hämtad via Wikipedia.Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...