söndag 8 mars 2015

Uppmärksamma ansträngningen som får medvetandet att växa

Många av oss är livrädda för att misslyckas, men om vi vågar kan vi lära oss massor av våra misstag.

Se gärna den här korta och tänkvärda filmen som handlar om att ...

  • vi alla har behövt lära oss det vi kan idag och  
  • vi lär oss genom att försöka och försöka igen, tills dess att vi klarar det vi behöver lära oss allt bättre och bättre. 

Misslyckanden är en naturlig del av lärandet: "Failing is just another word for learning".

Jag tror att vi kan göra våra elever en stor tjänst om vi vågar visa dem att det är ok att inte vara perfekt och kunna allt. Vi måste alla misslyckas och göra fel ibland, för att kunna lära oss något nytt.Vi pratar en del i skolans värld om att det är processen som ska uppmärksammas och inte slutprodukten, men inte förrän jag läste denna artikel av Salman Khan kände jag att jag fullt ut förstod innebörden av det:  The Learning Myth: Why I'll Never Tell My Son He's Smart

Hjärnan är som en muskel; ju mer vi använder den, desto bättre utvecklas den. Om vi uppmuntrar våra barn och våra elever att anstränga sig, att kämpa med uppgifter som de egentligen tycker är lite för svåra, då tränas de till att få bättre uthållighet och bättre förmåga att hantera motgångar. De blir också säkrare vad gäller kunskaper och färdigheter.

Vi kan hjälpa våra barn och våra elever att utvecklas genom att uppmärksamma och berömma dem för deras ansträngningar och genom att locka dem till att våga misslyckas: "Failing is just another word for learning". Då kan de tänja sina gränser och växa. De kan bli starkare och säkrare människor, såväl psykiskt som intellektuellt.

Jag avslutar med ett citat från Khans artikel:
"My 5-year-­old son has just started reading. Every night, we lie on his bed and he reads a short book to me. Inevitably, he’ll hit a word that he has trouble with: last night the word was “gratefully.” He eventually got it after a fairly painful minute. He then said, “Dad, aren’t you glad how I struggled with that word? I think I could feel my brain growing.” I smiled: my son was now verbalizing the tell­-tale signs of a “growth­ mindset.” But this wasn’t by accident. Recently, I put into practice research I had been reading about for the past few years: I decided to praise my son not when he succeeded at things he was already good at, but when he persevered with things that he found difficult. I stressed to him that by struggling, your brain grows."

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...