torsdag 12 november 2015

SETT SYD i Malmö nov 2015

 

Kommunpartner till SETT SYD i Malmö

SETT SYD 2015

Under höstlovet arrangerades för första gången ett SETT i södra Sverige. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är en mässa och konferens där pedagoger och skolledare möts, skapar kontakter, delar erfarenheter och tar del av det allra senaste inom skolutveckling och digital teknik.

SETT SYD 2015

Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn var kommunpartner till årets SETT SYD, vilket innebär att vi hade möjlighet att tillsammans med övriga kommunpartners påverka konferensens innehåll. En stor del av kommunens pedagoger deltog och några av våra lärare höll egna föreläsningar:

SETT SYD 2015

”Hur lär du dig, härliga unge?”

Donjeta Vllasaliu och Jeanette Ovesson från Simrislundsskolan gav konkreta tips på hur man kan arbeta ämnesövergripande och bygga upp sin undervisning så att ens elever får chansen att lära med hjälp av alla sina sinnen.

SETT SYD 2015

Bjud in verkligheten i klassrummet!

Anders Lind från Korsavadsskolan berättade hur man kan göra engelskundervisningen mer aktuell och engagerande genom att arbeta med webbaserade nyheter och knyta an till sina elevers intressen.

– Syftet med vårt deltagande var att personalen skulle få en gemensam fortbildning och upplevelse, inspireras, se nya möjligheter och bredda sina erfarenheter kring det moderna lärandet, berättar rektor Katrin Östberg och biträdande rektor Ingela Andersson på Simrislundsskolan. Utvärderingar visar att merparten av lärarna var mycket nöjda med SETT SYD som helhet.

______________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Vill du veta mer?

Läs mer på SETT SYD:s hemsida:  http://www.settsyd.se/

Läs mer om Anders Linds undervisning: ”Nyheter på nätet engagerar och leder till ökat ordförråd”

På Twitter kan du följa vad som twittrats om SETT SYD på SETT SYD:s egen twitter-kanal: https://twitter.com/SettSyd och under hash-taggen #SETTSYD. Där hittar du inte bara kommentarer kring mässan och konferensen, utan du kan också få en hel del undervisningstips och tillgång till flera av föreläsarnas presentationsmaterial.

Här kan du hitta fler bilder från SETT SYD 2015:

SETT SYD i Malmö 2015

Klicka på bilden ovan så kommer du till ett album med bilder från SETT SYD.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...