onsdag 4 november 2015

Vilket mindset har du och dina elever?

Vi som jobbar i skolan vet av erfarenhet att det inte finns några enkla och snabba lösningar på några av våra utmaningar, men inför skolstarten är det ändå spännande att inspireras av några av vår tids huvudtalare inom utbildning och lära sig mer om de begrepp som de talar sig varma för.

En av dessa är Carol Dweck och begreppet "mind set":


Vill du veta mer?

Peter DeWitts förklarar här varför ett "growth mindset" inte ger bättre utdelning i Hatties utvärdering i "Visual learning" (det ligger på värdet 19, istället för de eftersträvade ca 40) och varför det ändå är en så viktig faktor vid lärande: 

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...