tisdag 19 augusti 2014

Digitala verktyg kan öka lärandet

Patricia Diaz, språklärare, förstelärare och utvecklingsledare på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, deltog den 11 augusti i Simrishamns kommuns Kickoff för skolpersonalen på temat "Hjärnan vill ha KUL! Kunskap, Utmaning och Lagarbete". Hon talade då bland annat om hur hon använt internet, sociala medier, film och webbpublicering.


Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014

Patricia Diaz började med att berätta att ibland kan elever, föräldrar, kollegor eller skolledning ha frågor kring varför hon jobbar så mycket med datorer med sina elever och om de inte istället kan skriva med penna och papper. Då är det bra att i förväg ha tänkt igenom vad man vill åstadkomma med hjälp av tekniken, som man inte kan klara lika bra om man inte har tillgång till den.


Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014

Patricia menar att hon använder digitala verktyg för att eleverna ska lära sig fler sätt att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära och för att hon som lärare ska kunna ge bättre förutsättningar för elevinflytande och återkoppling på elevernas arbeten.

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014

Hon menar att det också kan kännas bra att visa att man har tydligt stöd i skolans styrdokument

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014


Det finns i dag många sätt att publicera sina skolarbeten på. En sak har dock alla typer av webbpublicering gemensam: "det gör att man skärper sig". 

Patricia berättar att en del elever tycker det känns jobbigt att behöva publicera sina arbeten. Hon brukar då ställa följdfrågan: "Vad händer när ni skärper er?" ("Blir det ni gör bättre?")

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014

Jo, det är när man går lite utanför sin bekvämlighetszon, när man vågar satsa lite extra, det är då som verkligt spännande saker händer och ens utveckling kan ta ett språng: "the magic happens".

Ett annat sätt som man kan motivera sina elever att våga, kan vara att peka på att de genom sin webbpublicering kan förändra världen - eller i alla fall nå ut till fler intresserade mottagare. 

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014


Patricia Diaz jobbar mycket med film. Det kan vara att eleverna ska visa eller förklara något på svenska eller spanska, att de gör ett nyhetsprogram, skriver fiktiva resedagböcker eller jobbar ämnesövergripande och/eller samarbetar med skolor i andra länder. 

Om eleven inte vill visa sig i bild så kan man lösa det genom att man filmar det som man pratar om istället för de som pratar. Skärminspelningar är ett exempel på detta. Då spelar man in vad som händer på datorskärmen och så pratar man till. Man kan också använda handdockor eller göra animeringar med hjälp av olika verktyg på nätet. Voki, GoAnimate och PuppetPals när några exempel på detta.

Något som eleverna får lära sig ordentligt, när de jobbar med webbpublicering, är upphovsrätten. Särskilt när de jobbar med film blir det tydligt för dem att de inte kan sno andras musik och filmklipp hur som helst. Det händer att elevers filmer blir bortplockade från YouTube på grund av att de innehåller upphovsrättsskyddat material och en del elever ändrar sitt beteende först då de tvingas lära sig det den hårda vägen. 

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014

Att jobba med webbpublicering och film har visat sig vara motivationshöjande för många elever. Här kommer några citat från Patricias utvärderingar:

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014


Film kan också vara ett bra verktyg när man vill ge eleverna återkoppling på deras arbeten. Läraren kan använda ett skärminspelningsverktyg och filma när han eller hon muntligt kommenterar en elevs skriftliga redovisning

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014


Läraren kan också filma sin elevs muntliga redovisning, ladda upp den på YouTube och kommentera den skriftligt via YouTubes annoteringsverktyg.

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014

Även eleverna kan behöva ge återkoppling på undervisningen. Ett sätt att fånga upp elevers önskemål och åsikter kan vara genom olika former av enkäter eller så kallade "exit-tickets". 

Patricia Diaz använder själva ofta Padlet för detta. Här kan du läsa mer om varför och hur hon använder detta verktyg:  http://www.patriciadiaz.se/padlet-ett-favoritverktyg/

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014

Några andra digitala verktyg för avstämningar, omröstningar och utvärderingar som hon rekommenderar är Mentimeter och Socrative. Hon är också förtjust i Kahoot, som är ett spelbaserat responssystem.

Avslutningsvis gav Patricia Diaz några tips till de som vill jobba mer med digitala verktyg i sin undervisning: 
  • Börja i liten skala och våga prova!
  • Förklara vad det kan ge och hänvisa till styrdokumenten!
  • Skapa meningsfulla uppgifter (som alltid)!
  • Lär tillsammans med eleverna!
  • Tänk att det ska vara roligt och viktigt!

Digitala verktyg kan öka elevers känsla av delaktighet och meningsfullhet. Det gör att de känner sig mer motiverade och lärandet ökar.

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014

Vill du veta mer?

Här kan du följa Patricia Diaz egen blogg:  http://www.patriciadiaz.se/

Här kan du hitta böcker och artiklar som hon skrivit:  http://www.patriciadiaz.se/bocker/

Här hittar du henne på Twitter:  https://twitter.com/patriciadiaz


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...