fredag 1 augusti 2014

Viktiga förutsättningar om du vill lyckas med digitala verktyg i skolan

I sin bok Lyckas med digitala verktyg i skolan (2013) skriver John Steinberg att du behöver en genomtänkt pedagogik, tydlig struktur och ett gott ledarskap om du ska kunna klara höja undervisningskvaliteten med hjälp av t ex datorer, surfplattor och mobiler.

Om du inte har det, kan de digitala verktygen leda till att eleverna lär sig ännu mindre.

Men ... om du har det ... så kan de digitala verktygen lyfta din undervisning väsentligt.
Vi kan alltså inte nöja oss med att dra in tekniken i klassrummet och hoppas att den automatiskt ska göra eleverna mer motiverade, utan vill vi bli bättre lärare bör vi fundera över ...
  • vilken pedagogisk grundsyn vi har och vad vi vill åstadkomma med vår undervisning,
  • vilka digitala verktyg som kan passa för detta, 
  • hur vi vill använda de digitala verktygen, 
  • vilka inköp som måste göras och hur maskinerna ska underhållas,
  • vilken utbildning vi behöver - vad vi kan klara av på egen hand och vad vi måste ha hjälp med och 
  • hur vi kan bli ännu bättre ledare. 


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...