lördag 16 augusti 2014

Nyheter på nätet engagerar och leder till ökat ordförråd

Anders Lind föreläser på "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014 på Grand i Simrishamn
Anders Lind berättade hur
han jobbar i ämnet engelska med
sina elever på Korsavadsskolan
i Simrishamn. 
Måndagen den 11 augusti hade personalen på Simrishamns skolor en kickoff på temat "Hjärnan vill ha KUL! Kunskap, Utmaning och Lagarbete". Föreläsningar varvades med dans och musik och vi fick och gav varandra massor av kollegiala tips.

En av dem som föreläste var Anders Lind, ämneslärare i engelska på Korsavadsskolan åk 7-9. Han gav tips på hur man kan få elever att bli engagerade och nå goda studieresultat i engelska utan att ha vare sig läroböcker eller läxor.

Anders berättade att han och hans elever jobbar mycket med nyheter på nätet och Anders tipsade särskilt om en webbplats som heter News in Levels.

News in Levels har nyheter på engelska i form av både filmer och texter som man kan få upplästa för sig. Webbplatsen lämpar sig för alla som vill utveckla sitt ordförråd. Materialet finns i tre olika svårighetsgrader, varav "Level 1" är den lättaste och vänder sig till nybörjare. En särskild finess med webbplatsen är att ord, som anses svåra för den valda nivån, förklaras på engelska. Till en del av artiklarna finns övningar.


Anders Lind föreläser på "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014 på Grand i Simrishamn


News in Levels har också en chatt där de som vill kan diskutera nyheter och annat som engagerar. Här kan du läsa mer om hur News in Levels fungerar:  http://www.newsinlevels.com/special-method/easyenglishstories/ Titta särskilt på avsnitten under fliken "How to use".

Anders Lind påpekade att alla elever, såväl de avancerade språkanvändarna som nybörjarna, har stor nytta av att lyssna mycket på det nya språket och att få texter upplästa. Han tycker också att det ger mycket att visa filmklipp för eleverna.

De många olika digitala verktygen har gjort det lättare för Anders att hjälpa elever som känner sig så blyga att de inte vill tala engelska inför klassen. De kan istället göra uppgiften hemma och spela in sig själva när de talar. När de lämnat in några sådana filmer eller ljudfiler och fått hans respons på dem, börjar de känna att de duger och då kommer de ofta på att de vågar prata även i klassrummet.


Anders Lind föreläser på "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014 på Grand i Simrishamn

Avslutningsvis berättade Anders Lind att han försöker lägga upp sin undervisning efter devisen att vi behöver känna oss berörda och engagerade för att kunna lära. Genom att jobba mer med digitala verktyg, tycker Anders att han lättare kunnat jobba med aktuella händelser i omvärlden och anpassa sin undervisning efter sina olika elevers styrkor och svårigheter. Eftersom webben är så omfattande behöver utmaningarna heller aldrig ta slut. På så vis tycker Anders att han bättre kunnat stötta sina elevers utveckling och att hans elever blivit mer studiemotiverade.

Anders Lind föreläser på "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014 på Grand i Simrishamn

Vill du veta mer?

Emma Lawesson på Ystads Allehanda skrev om Anders sätt att undervisa (2 juni 2014). Den artikeln kan du hitta här: http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article2170247/Udda-undervisning-utmarkt.html

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...