onsdag 24 september 2014

Även lärare behöver formativ bedömning

Vi behöver alla en "coach", någon som systematiskt talar om vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. I linje med detta hävdar Bill Gates i denna TED-talk "Teachers need real feed-back" att lärare kan bli bättre på att samla in den respons som de behöver för att utveckla sitt arbete.

Bill Gates rekommenderar oss att titta på hur man gör för att utveckla lärarnas undervisning i de länder vars elever når bäst skolresultat. I Shanghai i Kina gör man bland annat följande:
  • yngre lärare får tillfälle att följa skickliga och erfarna lärare när de undervisar
  • lärare träffas regelbundet i studiegrupper för att diskutera vad som fungerar i undervisningen och 
  • lärare observerar varandras undervisning och ger varandra feed-back.
Jag tycker också att vi borde göra det mer och jag tror att det är på gång redan: allt fler svenska skolor satsar i dag på kollegialt lärande.

Hur mäter man då vad som är effektiv undervisning?

  • Man kan göra observationer för att till exempel ta reda på hur ofta läraren ställer frågor som får eleverna att tänka till och om läraren kan förklara en sak på flera olika sätt. 
  • Man kan göra olika utvärderingar där man till exempel frågar elever om deras lärare märker när eleverna har förstått ett moment eller en genomgång och om eleverna anser att de har lärt sig att rätta sina misstag. 
  • Man kan också filma sin egen undervisning och lära sig av att se sin egen praktik: det är skillnad mellan hur vi tänker oss vår undervisning och hur den verkligen ser ut.


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...