fredag 4 februari 2011

Upphovsrätten

Har du koll på vilka upphovsrättsliga regler som gäller i din vardag som lärare? 


Vet du till exempel...
  • Vilka upphovsrättsliga problem du stöter du på om du vill visa film i din klass? 
  • Vad BONUS-avtalet säger om rätten att kopiera? Vilka inskränkningar som finns?
  • Vilka regler som gäller för digitalisering av upphovsrättsligt skyddat material? Får du till exempel skanna in en bild från en bok och sprida den till dina elever?
  • Vilka möjligheter/hinder det finns för den som vill ladda ner material från Internet (till exempel texter, bilder, ljud och musik), för att använda det i sin undervisning?
Om du vill lära dig mer om upphovsrättslagen kan du till exempel läsa:
Länkar till upphovsrättsorganisationer med mera:
(Länktipsen har jag fått på kursen Media, Kommunikation och IT som verktyg i pedagogisk verksamhet A 7,5hp i Halmstad. Tack så mycket!)
ALIS (Administration av litterära rättigheter)
BLF (Bildleverantörernas förening)
Bonus Presskopia
BUS (Bild Upphovsrätt Sverige)
Copyswede
FGJ (Föreningen grävande Journalister)
FSL (Föreningen Svenska Läromedelsproducenter)
FST (Föreningen Svenska Tonsättare)
GF (Grafiska Fackförbundet)
IFPI (International Federation of Phonographic Industry)
Imus
KK-stiftelsen
KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)
Låtskrivares/upphovsmäns/artisters hemsidor
LFF (Läromedelsförfattarnas Förening)
MDTS (Sveriges Branschförening för Multimedia, Dator- & Tv-spel)
Medie- och informationsarbetsgivarna
Musikförlag
NCB (Nordic Copyright Bureau)
Oberoende Filmares Förbund
PFK (Pressfotografernas Klubb)
PROMISE (Producenter av interaktiva medier i Sverige)
SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation)
SBF (Svensk Bildbyråförening)
SDF (Sveriges Dramatikerförbund)
SFF (Sveriges Fotografers Förbund)
SFF (Sveriges Författarförbund)
SJF (Svenska Journalistförbundet)
SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik)
Skivbolag
SMF (Svenska Musikerförbundet)
SMFF (Svenska Musikförläggareföreningen)
SMK (Stockholms Musikkonservatorium)
SOM (Svenska Oberoende Musik Producenter)
SR - Sveriges Radio
STIM (Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)
Svenska Antipiratbyrån
Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)
Svenska Tecknare
Svenska Filminsitutet
SvF (Svenska förläggareföreningen)
SVT (Sveriges Television)
SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund)
Teaterförbundet
TU (Tidningsutgivarna)
Upphovsrättslagen
Utbildningsradion (UR)


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...