söndag 12 juni 2011

Gymnasieskola 2011

Students and Teacher in a Classroom at Cathedral High School in New Ulm, Minnesota...Det händer mycket på skolfronten just nu. Vi får nya styrdokument både för grundskolan och gymnasiet. Det nya betygssystemet blir det fjärde sedan mitten av 1900-talet. Så här skriver Skolverket:
"Tre olika betygssystem har passerat skolans värld under 1900-talets andra hälft. Det absoluta, det relativa och dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. Den nya betygsskalan blir den fjärde skalan sedan 1960-talet."
Här kan du läsa mer om Gymnasieskola 2011. Materialet finns både att beställa från Skolverket och att ladda ner som pdf. Alla gymnasielärare kommer att få ett tryckt exemplar i augusti.

Här kan du läsa mer om det nya betygssystemet "Fler steg ska skapa rättvisa betyg".

Bilden är tagen ca 1975 och hämtad från The U.S National Archives på Flickr (Commons, vilket innebär att det är fritt för alla som vill, att använda bilden, så länge som de uppger källan).

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...