måndag 12 september 2011

Om jag skulle göra en bokpresentation av Gösta Berlings saga ...

Atelje Jaeger - Selma Lagerlöf 1928
Selma Lagerlöf är en av Sveriges
främsta författare genom tiderna.
Det finns mycket att ta ställning till när man ska göra en redovisning, inte bara vad gäller innehållet utan även vad gäller formen.

Här ska jag ge konkreta tips på hur man kan lägga upp en bokpresentation och jag börjar med innehållet.

Innehåll:

Jag skulle berätta lite om författaren Selma Lagerlöf och om den tid och det samhälle då hon levde. Jag skulle berätta när Gösta Berlings saga är skriven och vad den handlar om i stora drag. Dessutom skulle jag vilja få med lite jämförelserslutsatser och analyser kring innehållet, bokens budskap och berättartekniken (det vill säga hur boken är skriven) etc.

Mer ingående förslag på saker som man kan ta upp finns här: http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturanalys-och-lasloggar/.

Vad som menas med att jämföra, analysera och dra slutsatser, kan ibland kännas lite otydligt. Så här tänker jag:
  • Om man ska jämföra innehållet så kan man till exempel försöka se likheter och skillnader mellan handlingen i boken/bokens budskap/viktiga personer eller miljöer i boken och andra böcker, filmer, pjäser etc och även med egna livserfarenheter. Om man ska jämföra berättartekniken kan manförsöka se likheter vad gäller hur berättelsen är uppbyggd till exempel hur den börjar respektive slutar, hur ingående beskrivningarna är och vad det är som beskrivs mest,
  • Om man ska göra analyser och dra slutsatser innebär det till exempel att man försöker förklara sin upplevelse av boken genom att beskriva den och förklara varför man upplever den som man gör. Om jag gillar huvudpersonen kan jag till exempel fråga mig varför jag gör det: skildras han eller hon på ett sådant sätt (hur?) att vi automatiskt tycker att han eller hon är sympatisk? Om jag tycker att något avsnitt i boken är lite tjatigt eller långtråkig frågar jag mig varför jag gör det. Om jag tycker att slutet är för förutsägbart - varför tycker jag det? Att ställa den där typen av "varför"-frågor är att vara analyserande. Ibland drar man slutsatserna först: "Bokens inledning är mycket intresseväckande" och sedan analyserar/försöker man hitta orsakerna. Ibland gör man analysen först och drar en slutsats utifrån dem.
Man kan så klart inte jämföra allt, göra alla analyser och dra alla slutsatser. Man kan inte ens jämföra med alla sina tidigare erfarenheter, alla böcker som finns och alla filmer man sett. Men man kan försöka komma på någon eller några jämförelser som är intressanta och som kan tillföra ens presentation något extra perspektiv.

Form:

Jag skulle ha fört lite anteckningar medan jag läste boken eller ännu hellre skrivit så kallade läsloggar och sedan skulle jag plocka ut "godbitarna" ur mina läsloggar. När jag gjort urvalet skulle jag fundera över vilken ordning som jag ska ta upp vad, det vill säga vilken disposition som är mest logisk och intresseväckande och hur jag skulle vinkla texten för att läsaren skulle tycka att han eller hon vill läsa just min presentation och inte den som ligger på till exempel Wikipedia. 

Gösta Berlings saga

Gösta Berlings saga är en av Lagerlöfs 
mest kända och älskade romaner.
Kanske skulle jag kunna använda mig av någon retorisk fråga? Kanske skulle texten bli extra intressant om jag vinklade den så att den kändes mer personlig, till exempel genom att jag gjorde någon egen jämförelse med andra böcker eller filmer eller genom att jag jämförde bokens handling eller budskap med hur samhället ser ut nu och hur vi lever i dag? På så vis kan jag ju bjuda på något som läsaren inte kan hitta någon annanstans.

Jag skulle särskilt fundera över hur jag skulle börja min text för att väcka uppmärksamhet och få mina läsare intresserade av att läsa vidare. Jag skulle vara noga med att ha en röd tråd genom presentationen och så skulle jag ha ett medvetet slut.

Närbild av Selma i svartvitt
Selma Lagerlöf har fått flera hedersbetygelser.
1909 fick hon t ex, som första kvinna, Nobelpriset i
litteratur och på den svenska 20-kronorssedeln
finns såväl hennes porträtt som scener ur hennes
mest kända böcker. 
Jag skulle försöka hitta bilder som understryker mitt budskap, som helt enkelt passar för en presentation av en bok som jag har läst, och en del av dessa bilder skulle gärna få vara mina egna. Bilderna skulle till exempel kunna föreställa författarens porträtt, bilder på boken jag läst (omslaget och/eller inledningen), och stämningsfulla bilder på natur eller människor som passar till bokens handling. Jag skulle i mitt fall till exempel ha kunnat fotografera en predikstol i en landsortskyrka och skrivit texten "Boken inleds med orden "Äntligen stod prästen i predikstolen.". I bildtexterna skulle jag berätta vad jag vill ha sagt med bilderna och så skulle jag tala om varifrån de är hämtade. I det här inlägget har jag valt att skriva en beskrivande bildtext under varje bild och göra så att information om varifrån bilderna är hämtade etc syns när du för muspekaren över bilden. Klickar du på bilden så kommer du dessutom till originalet.

Det är vanligt och lätt att i dag kombinera text och bild och detta utnyttjar många lärare och elever. Jag är mycket nyfiken på om det inte egentligen skulle kunna vara lika lätt att även lägga till ljud och eventuellt film.

Själv tycker jag att det är kul och lätt att ordna med upplästa delar av boken eller ljudfiler där man pratar om boken, och en sådan ljudfil skulle kunna se ut till exempel så här:
En annan möjlighet är att lägga upp filmklipp från filmatiseringar av boken, till exempel:Jag skulle presentera och förklara klippet så att det blir tydligt för mottagaren varifrån det kommer och vad jag vill visa med det. När en filmsnutt eller ett citat är lösryckt från sitt sammanhang kan det annars vara svårt att tolka.

Gösta Berlings saga
Så här sammanfattar Henrik
Lange "Gösta Berlings saga"
av Selma Lagerlöf i sin bok
med seriestripar "80 romaner
för dig som har bråttom",
Kartago förlag, 2007.
Om jag hade haft tid så skulle det ha varit kul att göra en egen trailer till boken (i stil med dem som görs för filmer) eller varför inte sammanfatta bokens handling i form av en serie i stil med Henrik Langes seriestripar 80 romaner för dig som har bråttom, Kartago förlag, 2007. Det hade också varit spännande att försöka dramatisera något avsnitt i boken och filma det eller spela in ett avsnitt som en radioteater.

Oj, oj, oj, vilka möjligheter det finns i dag när man kan göra sina skriftliga redovisningar digitalt och när man kan använda digitala hjälpmedel vid sina muntliga presentationer!

Har du andra tips på hur man kan lägga upp en presentation eller har du tips på lyckade presentationer?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...