lördag 24 september 2011

Svenska i en ny tid

Denna fortbildning för svensklärare tycker jag verkar intressant: "Svenska i en ny tid".

Syftet med kursen beskrivs så här:

Hur vi kan arbeta med ett vidgat textbegrepp och få grepp om högen av uppsatser, för att istället fokusera på läroplanens intention att sätta språket och den språkligt aktive eleven i centrum? Kan vi få alla elever att använda språket som ett sätt att tänka och lära?
Vill du veta lite fler detaljer, så beskrivs innehållet på kursens webbsida så här:
Innehåll
Gy 2011 och Svenskämnet
• Kurserna och målen
• Betygen
• Metoder för att i ämnesgrupper utveckla vårt lärande kring bedömning och betygsättning
Retorik
• Den retoriska arbetsprocessen
• Kreativa metoder för att arbeta med bild, text och tal
• Strategier för att fokusera elevens talutveckling


Pedagogiskt ledarskap
• Vilka arbetssätt ska man prioritera för att eleverna ska nå måluppfyllelse och hur gör man det på ett effektivt sätt?
• Hur kan vi arbeta med gruppen/klassen som en plattform för utveckling av både individen och gruppen?
• Gensvar, portfolio och självvärdering -framgångsfaktorer och fallgropar


Rätta uppsatser eller arbeta med bedömning som stimulerar utveckling?
• Formativ bedömning för att främja elevers förståelse- och förmågeutveckling
• Vad krävs av den bedömning vars avsikt är att förbättra elevernas lärande?
• Konkreta verktyg för en återkoppling som leder till måluppfyllelse


Målgrupp
Lärare och skolledare i gymnasieskolan


Utbildare
Anna Maria Thunman
Så tycker våra kunder
Det mest givande jag varit på på mycket länge. Glad att jag var här! Kreativa skrivövningar + konkreta exempel på arbete med litteratur. Inspirerande! Bra lärare med goda kunskaper i undervisningen JUST NU!
Kontaktperson


Monica Franc
Kursadministratör
monica.franc@lararfortbildning.se
Tel direkt: 08 - 737 68 15
Tel växel: 08 - 737 68 00
Lyckas de förmedla värdefulla råd kring detta till sina kursdeltagare, då har de lyckats bra! För inte är det lätt att som svensklärare få grepp om högen av uppsatser (ens om de ligger på webben)! Och visst vill väl alla svensklärare bli ännu bättre på att hjälpa sina elever att utveckla sitt språk (inte minst om det kan ske utan att svenskläraren själv går under på kuppen)!

Har du gått kursen eller funderar du på att gå den? 

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...