tisdag 15 november 2011

Skrivvariation I

CandyNågot som jag gärna vill att mina elever ska bli medvetna om är att en sak kan berättas på så många olika sätt. Hur mycket tid eller hur många ord du får använda påverkar till exempel vad du hinner få sagt och vilket intryck du kan ge. Längden spelar med andra ord en viktig roll.

Detta är en bra övning i detta som jag fick på en kurs vid Karlstads universitet:

Skrivvariation I

Presentera ditt yrke och din arbetsplats i tre versioner: ca 5 meningar, 15 meningar och 30 meningar.

Hur skulle du lösa den?

Så här gjorde jag:

Version 1 (ca 5 meningar)
Jag arbetar som lärare i svenska och historia på Österlengymnasiet i Simrishamn. Österlengymnasiet är en kommunal gymnasieskola. I dagsläget har vi cirka 400 elever fördelade på yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Vi har också lärlingsutbildningar inom de flesta praktiska yrken.

Version 2 (ca 15 meningar)
Jag arbetar som lärare i svenska och historia på Österlengymnasiet i Simrishamn. Österlengymnasiet är en kommunal gymnasieskola med  Österlen som sitt främsta upptagningsområde. I dagsläget har vi cirka 400 elever fördelade på yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Vi har också lärlingsutbildningar inom de flesta praktiska yrken. Österlengymnasiet är bland annat känt för att Forskningsnätet Skåne startade här. Forskningsnätet arrangerar bland annat att forskare kommer till skolan och föreläser och håller seminarier och att gymnasieelever gör studiebesök på forskarinstitutioner. Skolan har också mycket utbyten med andra skolor och gymnasieelever i andra länder, framför allt i Frankrike, Italien, Tyskland och Polen.

Som lärare får man arbeta tillsammans med andra och man jobbar mycket med problemlösning. På så vis får man ständigt lära sig nya saker och när allt fungerar som bäst kan man göra en positiv skillnad i andra människors liv. Ämnena svenska och historia passar bra ihop. I båda ämnena lägger man tid och kraft på att arbeta med informationshantering och källkritik. I båda ämnena tittar man också mycket på såväl sändarens som mottagarens tolkning och perspektiv. På Österlengymnasiet har vi satsat mycket på användning av datorer. Detta har skapat nya möjligheter för både lärare och elever att kommunicera, arbeta tillsammans, nå ut till mottagare och hitta kreativa lösningar. Sammantaget gör detta att mitt yrke är ett av de roligaste och mest krävande yrken som finns.

Version 3 (ca 30 meningar)
Jag arbetar som lärare i svenska och historia på Österlengymnasiet i Simrishamn. Österlengymnasiet är en kommunal gymnasieskola med Österlen som sitt främsta upptagningsområde. Följande gymnasieutbildningar ges på skolan: el- och energiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet med inriktning musikalteater, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.  Skolan satsar dessutom mycket på lärlingsutbildningar och inom denna utbildningsform finns: barn- och fritidsprogrammet, hantverksprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, industritekniska programmet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. I dagsläget har vi cirka 400 elever, men det är stor konkurrens om kommunens elever och vi måste därför arbeta mycket för att få eleverna att inse fördelarna med att studera här istället för i Ystad, Kristianstad, Lund eller Malmö.

Österlengymnasiet är bland annat känt för att Forskningsnätet Skåne startade här, på initiativ av engagerade föräldrar och lärare. Forskningsnätet arrangerar bland annat att forskare kommer till skolan och föreläser och håller seminarier och att gymnasieelever gör studiebesök på forskarinstitutioner. Verksamheten har sedan successivt utvidgats till att inbegripa även Skolstaden i Helsingborg, Sankt Petri skola i Malmö och Hässleholms tekniska skola. Österlengymnasiet har också mycket utbyten med andra skolor och gymnasieelever i andra länder, framför allt i Frankrike, Italien, Tyskland och Polen. Det vanligaste är att eleverna gör kortare studiebesök och bor hos värdfamiljer, men det förekommer även att elever väljer att göra delar av sin praktik utomlands.

Som lärare får man arbeta tillsammans med andra och man jobbar mycket med problemlösning. På så vis får man ständigt lära sig nya saker och när allt fungerar som bäst kan man göra en positiv skillnad i andra människors liv.  Ämnena svenska och historia passar bra ihop. Jag är därför mycket nöjd med min ämneskombination.  I båda ämnena lägger man mycket tid och kraft på att arbeta med informationshantering och källkritik. I båda ämnena tittar man också mycket på såväl sändarens som mottagarens tolkning och perspektiv. Vi ställer oss till exempel frågor som vem är avsändare och vad har avsändaren för syfte med sin text. Vi intresserar oss också mycket för hur mottaren kan tolka budskapet och hur tolkningen påverkas av vilken tid vi lever i.

På Österlengymnasiet har vi satsat mycket på användning av datorer. Detta har skapat nya möjligheter för både lärare och elever att kommunicera, arbeta tillsammans, nå ut till mottagare och hitta kreativa lösningar. Det är i dag enkelt att kombinera sina texter med bild, ljud och film. Jag har stor nytta av att vi kan samla allt material i digitala portfolios och att vi kan skapa bloggar och wikis där vi redovisar och diskuterar våra arbeten. Informationssökning på Internet ger också rika möjligheter att tala om källhantering och var gränsen går mellan citat, referat och plagiat. Att arbeta som lärare är med andra ord ett av de roligaste och mest krävande yrken som finns.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...