torsdag 2 maj 2013

En portfolio för lärande

Portfoliometodik är ett sätt att arbeta kring pedagogisk dokumentation. Metoden innebär att elever och lärare dokumenterar sitt arbete på ett regelbundet och systematiskt sätt. Detta hoppas man ska leda till en positiv utveckling av elevers lärande och lärares pedagogik.

Del av framsida på Ellmin och Ellmins bok Att arbeta med portfolio. 
Samla, sovra och värdera

I boken Portfolio – teori, förhållningssätt och praktik av Roger och Birgitta Ellmin, 2003, kan man läsa att dokumentationen av elevernas arbete sparas i så kallade portfolior. Denna kan bestå av en kartongmapp eller pärm med papper, eller vara i digital form. Portfoliorna ska innehålla ett urval av elevernas prestationer i skolan. Tillsammans med sina lärare ska eleverna välja ut vad som ska sparas. Ju äldre eleverna är, desto större ansvar ska de ta för selektionen. Samtidigt som de väljer ut material är tanken att de ska värdera sina arbeten och reflektera kring sitt lärande och hur det syns. I sina webbaserade föreläsningar på kursen Tillämpad IT i skolan kallar Dag Österlund portfoliometodiken för en metod att se sitt lärande. Detta är en kortfattad och bra beskrivning av syftet. När eleverna samlar och utvärderar sina gamla och nya arbeten, hoppas man att deras utveckling ska bli tydligare både för dem själva och för deras lärare.

Många dokumentationsformer

Portfolior kan innehålla fotografier, videoinspelningar, ljudinspelningar, uppsatser, provresultat, självbedömning, personliga mål, planeringar och utvärderingar. Man kan också ta med exempel på mindre uppgifter som man arbetat med på lektionstid, lektionsanteckningar och stödord till muntliga föredrag.

Elevens utveckling i centrum

Genom att använda sig av många olika dokumentationsformer hoppas man kunna uppmärksamma fler sidor hos eleven, än vad man tidigare gjort. Man hoppas dessutom att elever som inte är så bra på skolans basfärdigheter, d.v.s. läsa, skriva och räkna, på det här viset ska få andra färdigheter att visa upp och känna sig stolta över. Ofta får eleverna också en chans att i sina portfolior visa upp mer privata sidor av sig själva. De kan till exempel under en flik i portfolion ”Om mig själv” beskriva sina personliga egenskaper, sitt utseende och sina intressen och visa upp bilder eller filmer producerade på fritiden.

Vill du veta mer?

Ellmin, Roger och Birgitta. Att arbeta med portfolio – teori, förhållningssätt och praktik, Gothia, Växjö 2003. Österlund, Dag. Portfolio – En metod att se sitt lärande. Två webbaserade föreläsningar på kursen Tillämpad IT i skolan (2009).

2 kommentarer:

Torun sa...

Vilken bra blogg du har! Jag börjar med LinkWithin nu på min blogg som jag ser att du använder.

charlotta wasteson sa...

Tack för din vänliga kommentar! Jag är också mycket förtjust i LinkWithin. Jag tycker att verktyget inspirerar till vidare läsning av liknande inlägg.
Vänliga hälsningar
Charlotta

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...