söndag 21 augusti 2011

Du och jag håller på att skapa vars en liten Google-bubbla

Bubbles

I dagens Sydsvenskan (sönd 21 aug 2011) kan du läsa en intressant debattartikel av Per T Ohlsson "Hotet mot torget". Artikeln tar upp flera möjligheter och problem med Internet och Ohlsson diskuterar bland annat de digitala mediernas kommentarsfunktion.

Det avsnitt i Ohlssons artikel som jag fastnade mest för handlade om hur det gemensamma offentliga torget ersätts av mötesplatser som är anpassade efter våra personliga intressen och behov:
"Genom vad som kallas personalisering, praktiserad av bland andra Google, anpassas sökresultaten till vad användaren förväntas vara intresserad av. Det låter sig göras eftersom sökinformation sparas. Den som vid upprepade tillfällen söker efter till exempel ”islamism” och ”Europa” får efter ett tag upp länkar till sajter som sammantaget berör begreppen, utan någon annan urskiljning.Den gemensamma offentligheten tynar bort och istället får var och en sin egen offentlighet, helt anpassad till den egna världsbilden och med kontakter som begränsas till meningsfränder. De möten med andra åsikter, prioriteringar och erfarenheter som är den demokratiska processens livsluft försvinner i privata och avgränsade informationsbubblor. Det är tesen i en uppmärksammad bok av Eli Pariser, ordförande för amerikanska MoveOn.org: The Filter Bubble. En annan varning framförs av internetanalytikern Sascha Lobo i Der Spiegel. Han ser Anders Behring Breivik som representant för en ny generation terrorister som socialiseras och aktiveras på nätet, där det egna hatet får ständig bekräftelse.


Ända sedan antikens stadsstater har metaforen med torget, platsen där medborgarna möts och diskuterar, utgjort ett centralt inslag i föreställningen om det goda folkstyret. Nu är torget hotat, inte bara av nätet, utan också av en tilltagande social, ekonomisk och etnisk segregation med människor som lever i permanent åtskilda och diametralt olika verkligheter.


När alla har sitt eget torg finns det inget behov av det gemensamma, det demokratiska."
Det är lätt att förledas att tro att våra sökresultat på Internet är representativt för det material som finns på nätet. Istället måste vi nog lära oss förstå att våra sökresultat blir allt smalare ju fler sökningar vi gör.

Det är lätt att tro att Internet öppnar upp hela världen för oss, men faktum är att vi, på gott och ont, låter Google hjälpa oss att skapa vår egen lilla bubbla.

När vi segregeras även på Internet och inte längre behöver möta helt olika åsikter och värderingar som vi tvingas förhålla oss till, räcker det kanske inte med att Google har som motto "don´t be evil"?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...