måndag 1 augusti 2011

IKT i skolan

Datorn kan användas till:
  • Information: ex resurser för lärande, träning i hur man söker och sållar bland information på Internet och hur man är källkritisk
  • Presentation: ex. PowerPoint, "snygga texter" i digital form som man lätt kan bearbeta och sprida, film, photostory och digital portfolio.
  • Kommunikation: ex. bloggar, wikis, e-post, chatt, skype och podsändningar.
Varje gång du skapar en uppgift till dina elever så ha följande ord i bakhuvudet:
"Where is the Power and what is the Point?"


Power On Button

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...