söndag 14 augusti 2011

Plagiatkontrollera elevarbeten regelmässigt!

På DN.se kan du just nu följa en debatt kring att Sveriges högskolor ertappar allt fler studenter med att fuska. 

Här kan du läsa Tornbjörn Tenfälts artikel, som publicerades i dag (14 aug 2011): http://www.dn.se/nyheter/sverige/okande-fusk-oroar-hogskolorna. Ökningen sägs inte kunna motiveras med att kontrollen har ökat i motsvarande grad och det största problemet är plagiaten. 


I artikeln "Kåren kritisk till alltför hård koll" av samma författare som artikeln ovan, hävdar vice ordförande i studentkåren vid Södertörns högskola att det räcker att högskolorna kontrollerar C-uppsatser och hemskrivningar. Studentkårens vice ordförande säger att hon är rädd för att kontroller ska leda till att eleverna blir hämmade i sitt skrivande och att de inte får chans att lära av sina misstag. Istället vill hon att lärarna själva (utan hjälp av verktyg för plagiatkontroll) ska hitta eventuella plagiat. 

Båda artiklarna har fått mängder kommentarer. Det verkar minst sagt vara en fråga som väcker mycket känslor.

Min åsikt är, tvärt emot studentkårens vice ordförande på Södertörn, att man som lärare redan på gymnasiet (och gärna även högstadiet) regelmässigt ska kontrollera alla elevarbeten med hjälp av Urkund eller liknande webbaserade verktyg för plagiatkontroll.

Min erfarenhet är att det gör att eleverna försöker skriva mer självständigt och att de får bättre träning i var gränserna går mellan plagiat och referat respektive eget material.

Sedan jag regelmässigt började kontrollera elevarbeten med hjälp av Urkund har jag inte någon gång behövt ertappa en elev med att ha plagierat ett helt arbete (det hände tidigare tyvärr då och då i varje undervisningsgrupp och tyvärr var säkert mörkertalet ändå stort). Istället har jag kunnat lägga tid på att förklara för mina elever var gränserna går (de har nu blivit mer intresserade av att få lära sig detta), jag har kunnat hjälpa de elever som kommit för nära originaltexterna när de refererat och jag har kunnat påminna de elever som glömt göra tydliga källhänvisningar när de återgett vad någon annan tidigare skrivit.

Min hjälp har alltså blivit mer kvalificerad och individanpassad, samtidigt som mina elever har blivit mer medvetna och engagerade i frågan.

Urkund och liknande verktyg för plagiatkontroll löser så klart inte alla problem med fusk (sätten att fuska är många), men verktyget kan fungera som ett stöd i vår undervisning kring hur man ska hantera sina källor och, i viss mån, även i vår bedömning av elevernas arbeten.

Här har jag skrivit mer om plagiat och plagiatkontroll:
http://cwasteson.blogspot.com/2011/03/vad-ar-plagiat.html
http://cwasteson.blogspot.com/2010/11/hur-ska-vi-hantera-plagiat.html
http://cwasteson.blogspot.com/2011/03/varfor-ska-vi-anvanda-verktyg-for.html
http://cwasteson.blogspot.com/2011/03/workshop-om-plagiatkontroll.html
http://cwasteson.blogspot.com/2011/03/ett-exempel-pa-analys-av.html

Vilka är dina åsikter och erfarenheter av fusk, plagiat och verktyg för plagiatkontroll?

Posted by Picasa
Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...