fredag 21 oktober 2011

Bloggen som pedagogiskt verktyg

I dag ska vi ha möte i Learnit24 i Simrishamn och jag ska prata i några minuter om hur man kan använda bloggar  som pedagogiskt verktyg. Här kommer två liknande presentationer, varav jag bara kommer att hinna använda den första:

Vilka är dina erfarenheter? Använder du dig av bloggar i skolan och i så fall hur?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...