måndag 24 oktober 2011

Nya makter, ny värld? Om maktförskjutning i världen

För att uppmärksamma FN-dagen på Österlengymnasiet i Simrishamn hade Elevrådet tillsammans med Forskningsnätet Skåne arrangerat ett tema kring vilka som har makten i världen i dag och i framtiden.

Forskningsnätet Skåne på ÖsterlengymnasietInbjudna talare var Bo Petersson, statsvetare och professor i internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Malmö högskola, Ellen Hillbom, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet, och Lina Sturfelt, fil dr i historia med inriktning på kulturhistoria, mediehistoria och frågor kring nationell identitet och ras.

Forskningsnätet Skåne på ÖsterlengymnasietNågra av de frågor som diskuterades av forskarna var: "Är diktatorerna på väg ut? Ligger framtidens ekonomiska maktcentra i Asien? Kommer EU:s makt att minska? Blir de fattiga rikare – även på inflytande? Vilka blir framtidens främsta maktfaktorer i världen?" Flera elever ställde också intressanta frågor direkt till forskarna, bland annat vilken betydelse sociala rörelser såsom Occupy Wall Street kan få för utvecklingen och om det var rätt av Sverige att engagera sig militärt i Libyen.

Forskningsnätet Skåne på ÖsterlengymnasietNågra saker som kom upp är att makten troligtvis kommer att ligga i länder med stora och unga befolkningar, att stora delar av Europa faktiskt inte är med i EU och att EU:s inflytande ser ut att minska, att det till exempel finns tendenser till att Turkiet slutat sörja över att de inte kommer med i EU och istället börjat vända sig mot den islamska världen, att USA särställning är utmanad inte bara ekonomiskt utan även ideologiskt och att allt fler länder verkar trötta på att EU och USA talar om hur allt ska vara. Forskarna talade också om att demokrati och mänskliga rättigheter inte tycks vara nödvändiga förutsättningar för ekonomisk utveckling (se bara på Kina och Saudiarabien), att statsgränserna verkar bli allt mindre betydelsefulla, samtidigt som nationalistiska tendenser växer sig starkare och vad gäller Libyeninsatsen menade Ellen Hillborn att man även bör försöka se det politiska spelet bakom. Till exempel har Sverige ett intresse av att visa upp sina soldater för att signalera till omvärlden att vi faktiskt har ett kompetent försvar och för att få visa upp JAS-planen så att omvärlden blir påmind om att vi har fina plan till försäljning.

Här är några bilder från i dag tillsammans med Forskningsnätet Skånes beskrivningar av respektive person (bilderna ligger under licensen CC by, vilket innebär att du fritt får använda bilderna, så länge som du anger vem som tagit dem):

Bo PeterssonBo Petersson är statsvetare och professor i internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Malmö högskola. Han har sedan många år en geografisk specialinriktning på Rysslandsfrågor och har en mera allmän inriktning på nationalism, migration, etniska relationer samt osäkerhet och risk.

Ellen HillbomEllen Hillbom är docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet och forskar och undervisar i utvecklingsekonomi. Några av hennes intresseområden är fattigdomsbekämpning, fördelning, institutionell utveckling, äganderätter, humankapital och vattenresurser. Speciellt fokus har hon på strukturell omvandling och landsbygdsutveckling i Afrika.

Lina SturfeltLina Sturfelt är fil dr i historia med inriktning på kulturhistoria, mediehistoria och frågor kring nationell identitet och ras. Hon undervisar i bl a mänskliga rättighetsstudier, modern internationell historia och freds- och konfliktvetenskap. Hon deltar för närvarande bl a i ett forskningsprojekt om fredsbevarande insatser.


Lars MogensenLars Mogensen, som här ledde debatten, arbetar annras som journalist. Han är sedan många år bl a programledare för Filosofiska rummet i P1 och moderator för Malmö högskolas Skiftesföreläsningar.

Efter paneldebatten höll de respektive forskarna seminarier med specialintresserade elever och lärare på skolan och på eftermiddagen åkte sällskapet vidare för att ha ett liknande arrangemang i Hässleholm.

Tack till alla inblandade för en mycket givande förmiddag!

Här på Forskningsnätet Skånes webbplats kan du läsa mer om evenemanget:
http://www.forskningsnatet.se/2011/09/tar-nya-makter-over-i-varlden/

Här har  Lydia Farran-Lee  skrivit för Ystads Allehanda om temadagen:  Gymnasieelever lär sig om makt (publicerad 24 oktober 2011). 

2 kommentarer:

Richard sa...

Fantastiskt initiativ, ambitiöst av elevrådet, hoppas det mottogs väl av eleverna. Härligt att akademien kan bjudas in, komma till gymnasiet. Och bra bloggat, det är mkt intressant perspektiv på makt.

charlotta wasteson sa...

Jag tycker att det var en jättelyckad dag!

Paneldebatter under ledning av en skicklig moderator är tyvärr dyra att genomföra, annars tror jag att det skulle vara kul och bra att ha ännu mer ofta. Det blir sådan dynamik i samtalet, på ett sätt som en föreläsning inte riktigt kan erbjuda. (Föreläsningar kan dock ha andra fördelar.) Samtidigt behövs det en insatt och klok samtalsledare som hjälper publiken och forskarna att se den röda tråden, som kan avbryta när det börjar spåra ur lite och som kan hjälpa publiken att ställa frågor och följdfrågor.

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...