fredag 27 april 2012

Att tänka vetenskapligt

Hemläxa!Jag läser just nu de första kapitlen i Vetenskapsteori för nybörjare av Thorsten Thurén (2007) och jag vill ivrigt rekommendera boken om du är intresserad av vad som menas med "vetenskap" och "vetenskaplig metod" och du inte redan läst den.

Tidigare i forskningscirkeln har vi läst Vad är vetenskap egentligen? av Chalmers  (1995) och eftersom den boken fokuserar på naturvetenskapen var vi nu sugna på att läsa en författare som i första hand intresserar sig för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Thurén är en sådan författare.

Boken inleds med att Thurén beskriver vetenskapligt tänkande på ett så bra sätt att jag väljer att citera:
"Det finns ingen principiell skillnad mellan vetenskapligt tänkande och vardagligt. Det är fråga om en gradskillnad inte en artskillnad." (s 7)
Och visst ligger det mycket i det. Det finns inget verkligt magiskt i den vetenskapliga metoden som gör den till något helt väsensskilt allt annat.

Vi ställer oss ungefär samma frågor i vardagen som i forskningen. Vad som skiljer vetenskapen från hur vi undersöker och resonerar i vardagen är väl att vi är mer noggranna, systematiska och försiktiga inom vetenskapen? Eller vad anser du?

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...