fredag 20 april 2012

Några lärares tankar kring IKT i skolan

Det är spännande att få ta del av andra lärares erfarenheter: problem, lösningar och tips. Ett sätt att göra det kan vara med hjälp av enkätverktyget SurveyMonkey.

För att samla in lite lärarröster gjorde jag alltså en enkät som jag lade här på bloggen och jag har fått in 15 svar. Även om det inte är så många, är svaren intressanta och jag vill därför dela med mig av dem här.

Men först vill jag tacka Er som tog er tid att fylla i enkäten! 


vitsippan ute i backarna står


Tack!

Jag börjar med att redovisa frågor och svar och avslutar med en liten kommentar. Om du får tankar kring det som tas upp så posta gärna en kommentar. Det är så intressant att höra dina erfarenheter.

Den första frågan var om man varit på Learnit24:s arrangemang "Så funkar det!" och vad man i så fall tyckt om dagen ...

Så här svarade man:

vet ej, för jag var inte där
26,7% (4 pers)

mycket bra
33,3% (5 pers)

bra
40,0% (6 pers)

dålig 0,0% (0 pers)

mycket dålig 0,0% (0 pers)

Den andra frågan var: Vilka tycker du är de största svårigheterna med att använda datorn och internet i undervisningen?

Här kommer svaren:
att vi inte har fungerande datorer som eleverna kan använda i klassrummet

Att tekniken inte fungerar alltid och man måste ha en "reservplan"

For lite teknisk støtte og for lite systematisk pedagogisk oppfølging.

?

Snabbheten i min dators prestanda,gör att det kan vara svårt att få tekniska finesser att fungera. Att alla elever inte har tillgång till dator under mina lektioner,

Brist på fungerande utrustning

Komma ihåg lösenord!

Att inte alla elever har en egen dator.

Att eleverna lockas att göra annat - titta på Youtube-klipp, sitta och läsa på Facebook etc.

Att hitta guldkornen bland all "sand".

Uppkoppling och antal datorer

-

Tekniska problem


Den tredje frågan var: Vilka tycker du är de största möjligheterna med att använda datorn och internet i undervisningen?

Här kommer svaren:

ökad flexibilitet i undervisningen ökad möjlighet till individualisering ökad möjlighet till att göra många röster hörda - på många olika sätt

Att få eleverna att driva undervisningen framåt, t ex i bloggskrivande; att kunna ge distanskurser i fysik med animeringar och filmer; att ha lektioner med smartboard ...

Det er svært få begrensninger for hvor mye og hvor effektivt man kan lære.

ständigt aktualiserat

Göra eleverna delaktiga i undervisningen. Kunna visa på saker på ett intressantare sätt.

Kreativa verktyg

Att publicera texter blir mer "på rikitigt". Att dela material att lägga ut länkar och instruktioner på lärportalen.

Handledning-direkt återkoppling

Det finns oändligt med information och verktyg att använda i undervisningen.

Att lätt göra "verkligheten" en del av skolan.

Bredda klassrummet - autentisera för eleverna

Individualisering.

Tillgänglighet till flera olika metoder, motivera eleverDen fjärde frågan var: Vilka av följande verktyg tycker du att elever kan ha nytta av att använda och/eller lära sig i svenskan?

epost
73,3%  (11 pers)


Word eller liknande ordbehandlingsprogram
93,3% (14 pers)

PowerPoint eller liknande presentationsprogram
80,0%  (12 pers)

Excel eller liknande kalkylprogram
33,3% (5 pers)

Moviemaker/iMovie eller annat filmredigeringsverktyg
80,0% (12 pers)

Photoshop/iPhoto eller annat bildredigeringsverktyg
66,7% (10 pers)

Audacity/GarageBand eller annat ljudredigeringsverktyg
46,7% (7 pers)

facebook
53,3% (8 pers)

twitter
53,3% (8 pers)

ning
6,7% (1 pers)

bloggar (t ex blogger och/eller Wordpress)
86,7% (13 pers)

wikis (t ex Wikipedia och/eller Wikispaces)
73,3% (11 pers)

youtube
73,3% (11 pers)

flickr eller andra fotodelningssidor
33,3% (5 pers)


Annat verktyg: (3 pers)
enkätverktyg tex Monkey Survey

Eftersom jag inte undervisar i svenska borde jag kanske inte svarat

Google docs
Den sista frågan var: Vilka verktyg ingår i ditt "baspaket"? (Det vill säga: vilka verktyg använder du mest i din skolvardag?)

Här kommer svaren:


word, imovie, keynotes, PP, kameran ( på min iPad), youtube, flickr, creative commons, facebook, blogger, monkey survey,

Notebook (programvaran till Smartboard)

Twitter og blogg.

?

blogger, skolbloggen, google dokuments

Soundcloud, vimeo, iMovie, Garageband, domo, storybird voki m.f

De ovan

google docs och youtube

Jag har inget baspaket - ÄN!

Word Blogspot Facebook

ovannämnda ungefär

skolbloggen survey monkey wiki prezi

...
Vad tänker du när du läser frågorna och svaren?

Själv känner jag igen mig i det mesta som kom fram. Det verkar alltså som om våra erfarenheter liknar varandra en hel del: brist på fungerande teknik lägger fortfarande en del krokben för oss och i svaren kring vilka möjligheter datorn hjälper till att skapa kommer en massa intressanta saker fram, bland annat att materialet blir väldigt aktuellt, att världen/resten av samhället kommer in i klassrummet och att klassrummet kommer ut i samhället, att det är lättare att individualisera och att få elever att vara kreativa och själva driva sitt eget arbete och att det är lättare att variera, visa och göra intressant.

När jag läser svaren på fråga fyra tänker jag att det finns många svensklärare som inte bara har fokus på traditionella texter och traditionella föredrag, utan att de även är intresserade av ljud, bild och film. Det låter väl bra för oss som gillar tanken på "det utvidgade textbegreppet".

Att läsa vilka verktyg andra svensklärare tycker är mest användbara i skolan tyckte jag också var intressant. De flesta verktygen kände jag till, men inte Domo. Det blev jag nyfiken på. Flera av dem använder jag inte så mycket. Kanske borde jag ge dem fler chanser och försöka få in dem mer i min undervisning? Funkar de för andra lärare, så kan de funka även för mig.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...