torsdag 8 maj 2014

Bra att vi talar öppet om asperger och lär oss dra nytta av våra olikheter

I detta korta klipp från TV4:s Nyhetsmorgon 23 jan 2014 får du möta Jill Söderlund, en ung kvinna som fått diagnosen asperger redan som 10-åring. Hon berättar om sitt liv, vad det betydde för henne att bli diagnostiserad och vilken nytta hon haft av den hjälp hon fick:

 

Hennes slutkläm är att det är bra att vi lär oss mer om asperger - på så vis kan fler människor få hjälp tidigare. Hon påpekar också att man (särskilt om man får bra hjälp) kan klara av att utveckla nya styrkor i det att man är annorlunda. Det känns som om hon kan ge hopp och vara en bra förebild både för oss som jobbar med elever med asperger och med de som själva har fått diagnosen.

Det blir allt fler vuxna som får olika former av diagnoser, ofta i samband med att deras barn utreds. I detta korta klipp från Expressen TV kan du lära dig mer om Maria Paronen-Eidenert och hennes man och son som alla har någon form av autismspektrumtillstånd (AST) - hur deras liv ser ut och några vanliga fördomar kring denna funktionsnedsättning:


Här kan läsa mer om Marias och hennes familjs erfarenheter och om olika metoder att diagnostisera asperger:  http://www.expressen.se/nyheter/maria-led---under-hela-sin-uppvaxt/ 

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...