lördag 16 juli 2011

Antagningsbesked om kurs i praktisk svenska

Sofa and treeFör någon dag sedan skrev jag om att jag kommit in på en kurs i hur man kan skapa och arbeta med personliga lärmiljöer. I dag tänkte jag berätta att jag även kommit in på en kurs i hur man skriver texter i jobbet. Kursen heter Praktisk svenska: Skrivande i arbetslivet och ges på distans vid Estetisk-filosofiska fakulteten vid Karlstads Universitet. Här kommer en kursbeskrivning:

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten
- kunna producera språkligt korrekta och stilistiskt adekvata texter inom olika genrer som förekommer i arbetslivet inom såväl privat som offentlig sektor
- kunna skriva begripligt, effektivt och kommunikativt utifrån klarspråksarbetets grunder
- kunna anpassa språk- och stilval efter texttyp, situation och mottagare
- kunna praktiskt använda handböcker samt andra språkliga hjälpmedel
- visa medvetenhet om språkriktighetsproblematik och kunna motivera olika språkliga val och ställningstaganden
- kunna nyanserat och konstruktivt diskutera, bearbeta och värdera egna och andras texter.

Kursens huvudsakliga innehåll
Arbetslivets skrivande kan vara både problematiskt och mångfacetterat. Denna kurs tar på ett praktiskt och verklighetsnära sätt upp en mängd aspekter kring språk och skrivande man kan möta i arbetslivet, inom såväl offentlig som privat sektor. Den studerande får under kursen möjlighet att utveckla sin skriftliga språkfärdighet. Bland annat presenteras olika strategier och mallar som praktiska redskap i skrivandet.


I konkreta skrivövningar möter den studerande ett flertal olika texttyper, exempelvis protokoll, instruktion, debattinlägg, sammanfattning, pm, formellt brev och e-post. I samband med detta diskuteras rådande textkonventioner och normer. Studenten möter i både teori och praktik språkriktighetsfrågor av olika slag, och här fokuseras särskilt språkliga handböcker och auktoriteter. Under kursen tränas den studerandes skriftliga uttrycksförmåga i flera avseenden. Stilistiska överväganden, exempelvis när det gäller tal- och skriftspråk, är en viktig faktor för en texts läsbarhet, och här lyfts regeringens klarspråksprojekt särskilt fram som ett exempel.


Här kommer litteraturlistan:

Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. 2006.
Svenska skrivregler. 3 upplagan.
Ehrenberg-Sundin, Barbro m.fl. Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. 2008, 4 upplagan.
Karlsson, Anna-Malin. En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken. 2006.

Myndigheternas skrivregler.
SAOL.
Andra ordböcker (fritt val).

Personligen tänker jag att jag kommer att ha stor nytta av att fräscha upp mina kunskaper i hur man skriver texter för arbetslivet utanför den akademiska världen. Jag känner nämligen att det framför allt är den akademiska världen och den mer skönlitterära som jag känner mig hemma i. Nu tänker jag försöka erövra fler språkdomäner. Önska mig gärna lycka till! :-)

***
Den vackra bilden till mitt inlägg är tagen av J.O. Eriksson och visar en del av parken vid Drottningholms slott. Jag vill här passa på att rekommendera hans bilder på Flickr. Många av bilderna är mycket suggestiva och de ligger ofta under Creative Commons-licens: http://www.flickr.com/photos/j-o/

5 kommentarer:

Linn sa...

Lycka till:) Ska du gå båda kurserna?

charlotta wasteson sa...

Man kan ju alltid försöka. Nu kommer hösten att bli lite tuff, med ung dotter som börjar dagis (många "hemma med sjukt barn"-dagar?) och nya kurser och massor med nya elever, så jag vågar inte lova mig själv att jag kommer att klara det. Men det har gått förr, så man vet aldrig ...
Hur blir det för din del? Läser du fler MOOC-kurser eller något annat?

Linn sa...

Jag kommer troligtvis att delta i Change Mooc som börjar 12 september, har haft bra nytta av de kurserna tycker jag.Skulle gärna villa läsa någon naturvetenskaplig kurs via blogg också

charlotta wasteson sa...

Jag håller med om att jag skulle vilja läsa en kurs som var mer inriktad på digitala medier och mina specifika undervisningsämnen. Då skulle man få och ge varandra tips om verktyg, webbplatser, metoder och lektionsplaneringar som är direkt tillämpbara på ens undervisning. Jag tänker att vi som gått kurserna vid KTH kan ha nytta av kursmaterialet som är indelat på olika ämnesområden och som uppdateras då och då, men kanske borde man till exempel skapa grupper på "Dela" som är ämnesspecifika och där man kan tipsa varandra och samla länkar med kommentarer till bra material?

charlotta wasteson sa...

En sådan idé kräver dock att den som startar gruppen är lite drivande - annars händer det inget på forumet och då blir gruppen betydelselös. Jag vet inte ännu om jag har tid och lust att driva sådana grupper i mina undervisningsämnen, men kanske? Vad säger du, kan du tänka dig att göra det? Ska vi starta våra grupper samtidigt och inspirera och stötta varandra?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...