torsdag 28 juli 2011

En ny strategi

I detta 20 min långa filmklipp berättar Salman Khan om hur det kom sig att han började spela in filmklipp med förklaringar av matematiska problem och han ger exempel på reaktioner som fick honom att fortsätta och utveckla konceptet.Khan menar att tidigare har många utbildningar bestått i att läraren föreläst och eleverna jobbat med övningar hemma och så har man haft ett prov för att kontrollera vilket betyg respektive elev ska ha på det genomgångna avsnittet.

Med hjälp av Khan-Akademy och liknande projekt kan eleverna se och se om de undervisande filmerna i den takt de vill.

Lärarna behöver inte lägga undervisningstid på att föreläsa. Istället kan de använda sin tid till att hjälpa eleverna att tillämpa kunskaperna. 

Khan-Academy finns även övningar där eleverna kan träna sig i att lösa olika typer av problem och få direkt respons på sina lösningar. På så vis kan de upptäcka vad de förstått och vad de behöver titta mer på. Tanken är att eleven inte ska gå vidare med fördjupningar förrän han eller hon har lärt sig grunderna.

Lärare kan också se vilka avsnitt deras elever klarat och vilka de kämpar med. De kan se vilka avsnitt som de ägnat mycket tid på och vilka som gått lätt och snabbt. Lärarna vet vilka elever som kan vad och de kan gå in och stötta enskilda elever. De vet också vilka elever som kan ha nytta av att hjälpa varandra.

Salman Khan menar att detta sätt att undervisa på gör att läraren får mer tid till varje enskild elev och att man på så vis humaniserar undervisningen.

Använder du undervisningsfilmer och övningar på det här viset, egna eller andras, och i så fall: vilka är dina erfarenheter?

4 kommentarer:

Fossing sa...

Jag har rekommenderat en del videoinstruktioner, framförallt inom matte, till några av mina mentorselever. Där får de chansen att höra det förklarat på ett annat sätt. Jag använder ganska ofta video i undervisningen för att visa saker. Om någon annan redan gjort det bra så känns det dumt att lägga tid på att göra om det :)

charlotta wasteson sa...

Sant, men det kan ta en hel del tid att hitta filmer som har rätt svårighetsgrad. Hur gör du för att hitta bra filmer? (Har du några favoritplatser eller andra tips?)

Elin sa...

Har du själv erfarenhet av att använda Khan academys filmer i undervisningen eller vet du någon som gör det? Håller på att sätta ihop en konferens kring moderna läromedel och skulle vilja hitta någon som skulle kunna tala om erfarenheter av att använda khan academy..

charlotta wasteson sa...

Hej!
Jag tycker att idén är strålande men är inte överförtjust i materialet i historia (där finns inte ännu så mycket och jag upplever det inte som att materialet kan konkurrera med annat undervisningsmaterial i historia). Däremot tycker jag att materialet verkar jättefint i naturvetenskapliga ämnen. Det är ju där som Khan börjat och det är där jag tror hans starkaste sida ligger. Det är nog också där som behoven av att kunna visa och förklara är som störst. Jag har frågat en klass elever som går NV och en av dem hade kollat lite och gillat materialet, men de övriga tyckte att det verkade jobbigt att alla termer var på engelska (men så hade de inte heller prövat materialet på undervisningstid eller fått det rekommenderat av sina lärare i dessa ämnen). Jag ska kolla lite mer med mina kollegor. Om jag hör något intressant så återkommer jag. :-)
Lycka till med dina konferensförberedelser!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...