torsdag 14 juli 2011

Antagningsbesked om kurs kring personliga lärmiljöer

In the Beech Forest outside St Olof
Som jag tidigare avslöjat här på bloggen så har jag utvecklat ett distanskurs-beroende. Kurserna har gett mig mycket inspiration och det har varit en härlig känsla att få vara elev igen och få uppmuntrande respons av engagerade och kunniga lärare (och att själv för en stund slippa hålla i planeringen och försöka knyta ihop alla trådar).

I dag kom höstens antagningsbesked och jag har bland annat kommit in på en kurs vid Umeå Universitet som heter Personliga lärmiljöer och leds av Peter Vinnervik. Så här beskrivs kursen på Umeå Universitets hemsida:

Kursen ger en orientering om hur personliga lärmiljöer kan anpassas och användas i lärandesituationer för ungdomar såväl som för vuxna.


Personliga lärmiljöer är ett begrepp som växt fram i samband med den utveckling av program och tjänster på webben som beskrivs med begreppet Web 2.0. Den personliga lärmiljön står delvis i kontrast till den centralt förvaltade lärplattformen och beaktar istället individens möjligheter att på egen hand och utifrån egna behov välja, organisera och anpassa en personlig virtuell lärmiljö som kan användas både för formellt och informellt lärande. I begreppet ingår också tanken att lärande kan ske i många olika kontext och situationer och att kunskap inte enbart kommer till individen från en central källa, t ex från läraren via en på förhand definierad lärplattform.


I kursen ingår att studera, etablera och utvärdera personliga lärmiljöer för att därigenom uppnå god teoretisk och praktisk kännedom om hur dessa kan användas för att uppnå personliga lärandemål samt användas i utbildning och undervisning.

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
- identifiera och beskriva egenskaper som kännetecknar en virtuell lärmiljö
- välja, organisera och anpassa en personlig lärmiljö
- utifrån ett pedagogiskt perspektiv jämföra och värdera den personliga lärmiljön i relation till en centraliserad lärmiljö
- utifrån såväl ett tekniskt som ett pedagogiskt perspektiv jämföra och värdera tillämpningar som kan användas till att utarbeta personliga lärmiljöer
- identifiera möjligheter och hinder när det gäller att använda personliga lärmiljöer i undervisning
- ge exempel på formellt och informellt lärande vid användande av personliga lärmiljöer
- nämna och förklara begrepp som förknippas med virtuella lärmiljöer
Vad tror ni om den? Tycker ni det låter som en kurs man kan ha nytta av som gymnasielärare? Jag är nyfiken och tror den skulle kunna passa mig bra.
Här kommer litteraturlistan:

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 36
G Veletsianos
Emerging Technologies in Distance Education
AU Press : 2010 :
Obligatorisk
Liber, O., & Johnson, M. (2008). Personal Learning Environments. Interactive Learning Environments, 16(1).

Referenslitteratur

R.N Katz
The Tower and The Cloud - Higher Education in the Age of Cloud Computing
EDUCAUSE : 2008 :
Obligatorisk
Fredrik Paulsson
Modularization of the learning architecture : supporting learning theories by learning technologies 
Stockholm : Datavetenskap och kommunikation, Kungliga Tekniska högskolan : 2008 : vii, 121 s. :
URL: urn:nbn:se:kth:diva-4712
ISBN: 978-91-7178-943-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

***
Den vackra bilden till mitt inlägg är tagen av J.O. Eriksson och visar en av de många vackra skogarna vid St Olof här på Österlen. Jag vill här passa på att rekommendera hans bilder på Flickr. Många av bilderna är mycket suggestiva och de ligger ofta under Creative Commons-licens: http://www.flickr.com/photos/j-o/

5 kommentarer:

charlotta wasteson sa...

Bra att i alla fall tre av böckerna verkar vara fria på nätet:
Emerging Technologies in Distance Education > Edited by George Veletsianos http://www.aupress.ca/books/120177/ebook/99Z_Veletsianos_2010-Emerging_Technologies_in_Distance_Education.pdf
R.N Katz bok The Tower and The Cloud - Higher Education in the Age of Cloud Computing
http://vntopic.com/webmaster/2011/04/tower-and-the-cloud-higher-education-in-the-age-of-cloud-computing/
och Modularization of the learning architecture : supporting learning theories by learning technologies av Fredrik Paulsson http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:13577

Fossing sa...

Det låter på papperet som en spännande kurs i alla fall. I mitt antagningsbesked blev det Entreprenörskap i skolan.

charlotta wasteson sa...

Det låter också som en kurs som ligger i tiden. Var, när och hur ska du gå den?

Göran Lindgren, Uppsala sa...

Hej Charlotta,

Din kurs verkar intressant. Jag lade upp ditt inlägg och länkar till kursen i min nystartade Zotero referenslista på

http://goranlindgren.blogspot.com/2011/07/borjat-kursen-i-fortid-och-testar.html

Där finns också länkar till många bra artiklar om nätbaserad utbildning!

charlotta wasteson sa...

Vad kul! Och tack för länktipset! :)

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...