måndag 7 maj 2012

Chalmers bok "Vad är vetenskap egentligen?"

Funderar du på att läsa någon bok om vetenskap och vetenskaplig metod?


På Linköpings universitets hemsida kan du hitta instuderingsfrågor på Chalmers bok Vad är vetenskap egentligen? http://www.liu.se/ihs/temah/ingno/chinstud.htm. De kan vara ett stöd och en inspiration vid läsningen.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...