fredag 10 oktober 2014

De bästa lärarna

Pierre Pirard höll på TEDxGhent 2013 ett tal med rubriken "The 5 principles of highly effective teachers" och han sammanfattar med fem punkter vad som utmärker de mest effektiva lärarna. Det handlar inte om humor, auktoritet, respekt eller att kunna sitt ämne, utan i första hand om:
  1. Believe in your team
  2. Set goals
  3. Invest in your team
  4. Plan carefully
  5. Work hardFör att lyckas med dina elever behöver du ett starkt ledarskap som innebär att du har ...
  1. en övertygelse om att dina elever kan nå goda resultat. Din övertygelse ska vara så tydlig att dina elever känner den och den smittar av sig på dem så att de också vet att de kan klara sina studier.
  2. tydliga mål som du och dina elever prioriterar och jobbar mot varje dag och 
  3. du måste visa att du menar allvar med dina ambitioner och planera omsorgsfullt för att nå målen. Utgå från målet och planera baklänges vad som krävs för att nå dit.

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...