fredag 17 oktober 2014

Ett meningsfullt jobb som lärare

Vi är nog många som då och då funderar över livets mening: om vi är på rätt väg eller gått vilse?

I denna föreläsning med rubriken "How to know your life purpose in 5 minutes" ger Adam Leipzig några grundläggande råd (TEDxMalibu, 2013):

Fråga dig själv ...
  • vem du är, 
  • vad du gör,
  • vilka du gör det för, 
  • vad dessa personer vill ha och behöver och 
  • hur de påverkas av det du gör.


 

Adam drar ihop dessa stora livsfrågor till en intensivgenomgång som vi hinner besvara på mindre än fem minuter:

  1. Vad heter du?
  2. Vad gör du som du gillar att göra? Om det är svårt att komma på en sak, så ställ dig frågan: Vad känner du att du är så bra på att du kan lära ut det till andra människor?
  3. Vem eller vilka gör du det för?
  4. Vad vill de ha från dig? Vad ber de dig om?
  5. Hur påverkas de av det som du ger dem?
Adam Leipzig gör oss uppmärksamma på att bara två av frågorna sätter oss själva i centrum. De andra tre frågorna handlar om våra medmänniskor, vad de vill ha och behöver och hur de påverkas av det som vi ger dem. Vill du känna att du lever ett meningsfullt liv, ska du nämligen fokusera på vad du kan göra för andra, mer än på vad andra kan göra för dig.

Avslutningsvis ger Adam sin publik rådet att nästa gång någon frågar dig "Så, vad sysslar du med?", då ska du svara likadant som du svarade på fråga nummer fem: hur de du jobbar för påverkas av det som du ger dem. 

Vad skulle du som är lärare svara på frågan om vad du gör?

Jag har inte själv hunnit tänka färdigt, men spontant tänker jag att mitt svar skulle kunna vara något i stil med att ...
"Jag jobbar med att få ungdomar att känna sig nyfikna och kompetenta. Vad jobbar du med?"


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...