måndag 13 oktober 2014

Satsa på skickliga lärare och du får duktiga elever

John Hattie talade på TEDxNorrkoping (2013) med rubriken "Why are so many of our teachers and schools so successful?".

Ämnet känns kanske lite ovant och omvänt mot vad vi är vana vid? Brukar vi inte alltid tala om hur dåligt det går för oss i internationella jämförelser?! Men det är klart att vi inte bör stirra oss blinda på vilken position vi tidigare haft, utan istället inse att ju bättre utbildningsväsendet blir i övriga delar i världen, desto svårare kommer vi ha att hävda oss i rankningen.

Att vi förlorar en topp-placering behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att det är vi som blivit sämre. Ibland kan det faktiskt handla om att det är andra som blivit bättre. Och det är väl i så fall bara bra, eller hur?

Hatti hävdar att vad som spelar roll för elevernas studieresultat inte i första hand är vilka strukturer vi har på våra skolor vad gäller klasstorleken, lektionslängden, gruppsammansättningen och liknande, inte heller om vi jobbar problembaserat eller vilken teknik, vilka datorer eller appar vi använder. Vad som är avgörande för elevernas resultat är i första hand vilka lärare eleverna har.Bra lärare utmärker sig:
  • De har en passion.
  • De ser något inom sina elever som eleverna själva inte alltid kan se.
  • De samarbetar med andra lärare och lär av sina egna erfarenheter och av sina kollegors.
  • De försöker förstå vad det är som leder till att elever utvecklas och vill lära sig mer.
  • De vet vad eleverna redan kan och börjar undervisningen där. 
  • De lägger ribban lagom högt, gör varken uppgifterna för lätta eller för svåra, och får eleverna att uppleva hur det känns att lyckas.
  • De får eleverna att känna att det är ok att göra misstag och blotta sin okunskap och de får dem att inse att de går i skolan för att de inte redan kan allt det som är bra att kunna.
  • De hjälper eleverna att hitta sina bästa lärstrategier, att lära sig lära.
Hatti menar att ett bra sätt att uppmuntra och ge duktiga lärare mer inflytande över utbildningssystemet, är att skapa olika former av karriärstjänster för lärare. Skapar man bättre förutsättningar för framgångsrika lärare skapar man samtidigt också bättre förutsättningar för eleverna att lyckas med sina studier.


Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...