fredag 27 maj 2011

Skriva för allt lära

Boken Skriva för att lära (2011) av Olga Dysthe skulle jag vilja läsa om, nu när den kommer i nytryck. Här har jag skrivit mer om förra upplagan:  "Skriva för att lära".

Så här beskrivs boken av förlaget Studentlitteratur:
Detta är en introduktionsbok som visar att skrivandet är ett viktigt redskap för lärande och tankeutveckling. Läsaren introduceras i olika sätt att läsa och föra anteckningar, olika skrivstrategier samt sätt att strukturera en facktext. Här finns också råd om hur man startar skrivar- och responsgrupper, hur skrivarhandledning bör se ut och kriterier för bedömning.
Har du läst den och i så fall vad tyckte du?

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...