tisdag 31 maj 2011

Med ett historiskt perspektiv blir vi klokare

Vad jag gillar allra mest med Ann Steiners bok Litteraturen i mediesamhället (2009) är att hon så ofta ger oss historiska återblickar. Det blir tydligt att vi är en del av en utveckling, vi ser likheter och skillnader och upptäcker ofta att mönster kommer igen.

Pulp Fiction LogoVad gäller synen på litteraturen, finns det till exempel en hel del kritiker som hävdar att litteraturen i dag håller på att bli utslätad, men enligt Steiner så glömmer de då att vi även historiskt sett haft massor av massproducerad skönlitteratur. Som exempel på detta tar hon upp skillingtrycken på 1800-talet och början av 1900-talet, Nick Carter-böckerna på 1910-talet och den så kallade "skräplitteraturen" på 1970-talet (s 157).

PSF-scrollEn annan sådan historisk jämförelse tog jag upp i gårdagens blogginlägg. Vi skrev och läste på bokrullar, gick över till böcker med paginerade sidor och hårda pärmar och har nu med hjälp av datorn åter börjat gå över till att läsa och skriva texter som allt mer liknar textrullarna. Läs mer om detta här: http://cwasteson.blogspot.com/2011/05/medierna-forandras-over-tid.html

Vill du läsa fler inlägg om Ann Steiners bok? Dem hittar du här: http://cwasteson.blogspot.com/search?q=Ann+Steiner

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...