lördag 12 mars 2011

Vad är plagiat?

I denna film kan du se tydliga exempel på olika typer av plagiat:Hur går det till att fuska på tentor? Ja, en sak är säker: det har blivit lättare! Här visar en student hur man kan använda blue tooth:Se vilken kreativitet fuskande studenter visar i följande film:På Youtube finns det massor av filmer med tips på hur man kan fuska. Den här filmen har setts ca 6,5 miljoner gånger:Hur påverkar detta ditt jobb som lärare?Vill du läsa mer om plagiat?

Här kan du till exempel läsa Urkunds plagiathandbok för elever: http://www.urkund.se/SE/documents/Urkunds_plagiathandbok.pdf.
I den berättar Urkund vad som vanligtvis brukar anses vara plagiat, till exempel att det inte räcker att omformulera genom att använda synonymer för att man ska gå säker. Urkund ger också några konkreta exempel på vad som är allmänkunskap/allmängods respektive specialkunskaper. På sidan 6-10 finns flera konkreta exempel och diskussioner kring hanterandet av källor. Dessa är jättebra! Gå gärna igenom och diskutera dem med såväl dina kollegor som dina elever!

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...