torsdag 3 mars 2011

Varför ska vi använda verktyg för plagiatkontroll?

På Österlengymnasiet betalar vi för att Urkund ska kontrollera att våra elevers uppsatser inte består av plagiat (eller sådant som påminner om plagiat) från Internet, böcker, tidskrifter och andra elevers arbeten. Det har jag stor glädje och nytta av, men det är flera av mina kollegor som inte utnyttjar möjligheten. Kanske beror detta delvis på att de inte har sett behovet av och nyttan med tjänsten?

Om få av lärarna och eleverna använder tjänsten finns det en risk att skolledningen inte tycker att det är värt pengarna. Därför har jag börjat slipa på en argumentation för varför vi ska använda Urkund (eller liknande tjänster). Den kommer här och som vanligt är jag tacksam för tips och synpunkter.

Jag börjar med argumenten ...

Det finns framför allt tre skäl till varför vi bör använda oss av Urkund: 1) vårt arbete blir effektivare, 2) både vi och våra elever blir tryggare och 3) vi kan känna oss mer stolta över vårt arbete. Nu ska jag berätta hur ...

1. Ökad effektivitet 
Plagiatkontrollverktyg såsom Urkund underlättar arbetet för såväl elever som lärare. Verktyget är till exempel ett bra stöd när man vill lära sina elever att använda källor. Det enda du som lärare behöver göra är att be dina elever skicka in sina arbeten som bifogade filer via Urkund. Urkunds analys går snabbt, den tar från ett par timmar till ett dygn, och den är lätt att förstå och tolka. Ibland visar Urkunds analys att elevernas texter innehåller avsnitt som text- eller ämnesmässigt liknar eller är identiska med andras material utan att eleverna gör källhänvisningar eller citerar. Då kan vi lärare kunna ta tag i det och prata med eleverna om hur de måste göra istället. Med hjälp av analyserna får vi alltså konkreta, aktuella och individanpassade exempel att jobba med och diskutera. Detta är viktigt och bra, för även om vi förklarar för eleverna vilka regler som gäller när man hanterar källor, så tycker många elever det är svårt och känns lite osäkert var gränserna går mellan inspiration och plagiat. Genom att Urkund går igenom hela deras texter och markerar allt som påminner om annat material, så får eleverna ett kvitto på om de kan eller inte kan källhantering.
   Att använda Urkund sparar tid för oss lärare och underlättar vårt arbete. Vi slipper att själva bedöma vilket eller vilka avsnitt i elevtexterna som verkar mest misstänkta och googla på enskilda fraser i dem. Nu kontrollerar Urkund istället hela texterna mot allt material som ligger på nätet. Dessutom jämför Urkund med material från förlagsvärlden i form av böcker, uppslagsverk och tidskrifter samt tidigare inskickade och/eller publicerade elevarbeten. Kontrollen blir mindre slumpbetonad och därför mer rättvis och säker.

2. Ökad trygghet för såväl lärare och elever som samhället i stort:
Om alla skickar in sina arbeten så blir betygen värdesäkrade. Vi lärare behöver inte tveka kring om vi satt betyg på säkra grunder och våra elever behöver inte vara rädda för att deras kompisar ska tjata på dem om att de ska få kopiera deras arbeten. Elever behöver inte heller vara oroliga över att deras lärare ska misstänka dem för fusk, trots att de inte fuskat.

En argumentation ska ju gärna ta upp ett motargument som man bemöter. Här kommer det: ;-)

Man skulle kunna tycka att det borde räcka att vi lär våra elever hur man ska hantera källor och att vi lärare inte dessutom ska behöva leka poliser, men tyvärr kan alla elever frestas att välja en enklare väg. Kanske frågar kompisarna om man vill följa med på fest eller så går det en bra film man vill se? Finns det en uppenbar risk att man blir ertappad, tror jag dock inte det är särskilt många som tar risken att fuska.

3. Ökad stolthet eftersom hederlighet gör att såväl elever som lärare kan känna sig stolta över sitt arbete:
Detta är också en viktig och bra sak ur marknadsföringssynpunkt. Om alla lärare och elever använder sig av plagiatkontroll, så påverkar det kvaliteten på elevernas arbeten. Våra bedömningar och betyg blir dessutom mer rättvisande och rättvisa. Ser man det ur ett längre perspektiv, så kommer våra elever att kunna källhantering och kommer därför troligtvis inte heller att åka dit för fusk när de eventuellt går vidare till högskolor och universitet.

Så några ord om användarvänligheten ...

"That was easy."Det är lätt som en plätt!
Att använda Urkund är väldigt enkelt. Be dina elever att varje gång de gör inlämningar av uppgifter, även skicka sina texter till din adress på Urkund (som vanligtvis består av ditt namn och sedan ".og@analys.urkund.se"). Jag brukar säga till mina elever att de inte får respons på sina uppgifter förrän jag har fått dem analyserade av Urkund. Det tror jag kan göra eleverna mer motiverade att skicka in uppgifterna även dit. Efter ungefär ett dygn får du ett mejl från Urkund med en procentsats som visar i hur stor grad texten överensstämmer med annat material på nätet. I mejlet finns också en länk till Urkunds analys. I den kan du läsa elevens text och direkt se och jämföra de eventuella överensstämmelserna med källor som Urkund hittat på nätet.

Och slutligen ett litet råd till skolledare ...

Bestäm er för hur ni ska hantera plagiat! 
När vi lärare upptäcker plagiat, måste vi ta upp det med våra elever. Är det uppenbart att eleven fuskat medvetet, måste vi dessutom ta upp det med vår skolledning. Jag tycker att man ska ha bestämda rutiner för hur plagiat ska hanteras på den skola som man arbetar på. Frågan är inte om vi träffar på plagiat, utan när vi gör det och då är det bra att ha en plan att följa. En åtgärd skulle till exempel kunna vara att man vid uppenbart fusk kallar eleven och eventuellt elevens föräldrar till samtal med en skolledare.
   Personligen anser jag att behovet av hårda straff minskar ju större möjligheter man har att lätt kontrollera elevtexterna. När jag tidigare hittade enskilda fall av fusk genom att googla på fraser retade jag mig på att mitt tidsödande arbete bara ledde till att eleverna inte fick just den plagierade uppgiften godkänd - det var ju inget hårt straff eftersom de ändå inte gjort uppgiften. Risken var för liten för att fuskare skulle åka dit och om de ändå gjorde det så var straffet nästan obefintligt. Det var inte bra för moralen.
   Sedan eleverna får skicka in sina texter till Urkund har jag aldrig funnit hela plagierade texter, utan bara korta avsnitt på någon eller några meningar som är ganska eller mycket lika material på nätet. Då har eleven och jag tittat på detta och eleven har fått jobba vidare med sin text, så att källhänvisningarna eller citatet blivit tydligare eller texten blivit mer självständigt formulerad. Istället för att bestraffa har jag kunnat fokusera på att hjälpa. Skönt eller hur?!

Här kan du läsa Urkunds plagiathandbok för elever: http://www.urkund.se/SE/documents/Urkunds_plagiathandbok.pdf.
I den berättar Urkund vad som vanligtvis brukar anses vara plagiat, till exempel att det inte räcker att omformulera genom att använda synonymer för att man ska gå säker. Urkund ger också några konkreta exempel på vad som är allmänkunskap/allmängods respektive specialkunskaper. På sidan 6-10 finns flera konkreta exempel och diskussioner kring hanterandet av källor. Dessa är jättebra! Gå gärna igenom och diskutera dem med såväl dina kollegor som dina elever!

Här skriver Robert Byrne på sin blogg Free Technology for Teachers om ytterligare verktyg som man kan använda för att upptäcka plagiarism: http://www.freetech4teachers.com/2011/02/plagiarisma-plagiarism-checker.html och http://www.freetech4teachers.com/2010/12/holiday-edition-7-resources-for.html.

4 kommentarer:

Helen sa...

Mycket bra skrivet!!!
Håller med dig att det är viktigt med bra hjälpmedel. Vi använder oss av Ephorus och det fungera ungerfär på samma sätt förutom att eleverna inte skickar via utan skickar in via Fronter och sedan skickas arbetena vidare från inlämnings mappen till Ephorus.
Är det ok att använda dina argument som citat?

charlotta wasteson sa...

Hej Helen! Tack för din reaktion! Det är så intressant att höra om andras åsikter och erfarenheter! Och visst får du gärna citera. Jag skriver främst av två anledningar: 1) för att organisera mina tankar och spara material som jag tycker är intressant och 2) för att kommunicera med andra. Målet är att något av det jag skriver även ska kunna vara användbart och/eller inspirerande för andra ... så det är klart att jag blir glad när du frågar! :-)

Helen sa...

Tack!
Hittade också en länk till din blogg på en Twittersida. Tycker att det är kul när bloggarna sprids och samtidigt är det kul att känna igen bloggar från kurskompisarna när man ser dem i andra sammanhang.

charlotta wasteson sa...

Vad kul! Ja, jag håller med!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...