onsdag 24 november 2010

Hur ska vi hantera plagiat?

Vad är plagiat och hur kan vi undvika att våra elever plagierar?

I denna korta film går Jude Carroll, internationell expert på området, igenom:
  • Vad är plagiat?
  • Är det alltid fråga om fusk?
  • Vad kan vi göra för att hjälpa våra elever?
  • Hur upptäcker vi plagiat?
  • Vad gör vi när vi upptäcker plagiat?


Plagiat är alltså när man inte tydligt talar om att det man redovisar är hämtat från någon annans arbete. Fusk är när man medvetet försöker att få redovisningen att verka som ens egen fastän någon annan skapat den. Klassiska exempel på plagiat är när man använder sig av funktionerna "copy" and "paste" utan att visa att det är fråga om citat.

Vi kan hjälpa våra elever med detta genom att göra dem skickliga på att skriva smidiga källhänvisningar. Om de lär sig skriva dessa, blir de samtidigt medvetna om att de alltid måste göra hänvisningar när de hämtar material från andra källor.

Vi kan också försöka skapa uppgifter som gör det svårare att använda sig av "copy" and "paste" till exempel genom att eleverna måste göra egna reflektioner kring det material som de redovisar. Mitt intryck är dock att det är naivt att tro att man kan skapa uppgifter som gör det omöjligt för eleverna att fuska (i alla fall om man låter eleverna jobba med uppgifterna med hjälp av Internet, böcker eller över huvud taget utanför klassrummets väggar). Därför är det bra om man i alla fall vid större uppgifter kan använda sig av verktyg som underlättar plagiatkontroll.

Plagiatkontroll kan man göra genom att kopiera delar av arbetet och googla på det, men det är ännu smidigare om man kan använda ett färdigt verktyg. Vi använder Urkund på min skola och det tycker jag är användarvänligt och bra, även om man bör vara medveten om att Urkund inte kan upptäcka alla former av plagiat och fusk. Eftersom Urkund kostar är servicen sårbar - allt som kostar riskerar väl att försvinna från skolorna? Enda sättet för oss lärare att motverka detta är att vi använder Urkund regelbundet och tydligt kan redovisa fördelarna med det!


När vi upptäcker plagiat, måste vi ta upp det med våra elever. Är det uppenbart att eleven medvetet fuskat måste vi dessutom ta upp det med vår skolledning. Jag tycker att man ska ha bestämda rutiner för hur plagiat ska hanteras på den skola som man arbetar på. Frågan är inte om vi träffar på plagiat utan när vi gör det och då är det bra att ha en plan att följa.


Den här filmen, som skapad av Lunds universitet, funderar jag på att visa mina elever på gymnasiet som en ingång när vi ska gå igenom vad som är plagiat och vikten av akademisk hederlighet:

Det allra, allra finaste med den här filmen tycker jag kommer 2.21 minuter in i den: Självständigheten är det roligaste med akademiska studier. Man får träna sig i att tänka själv och man får tillfälle att lägga fram egna tankar och analyser. Andra, kurskamrater och lärare, hjälper en sedan genom att ge sina synpunkter på dem. 

Tips på ytterligare material, som jag fått på kursen LC100N Digital kompetens vid KTH:

Fusk, kopiering och plagiat (pdf-fil 240 kB) - Tidningen i Skolan ger i denna pdf råd kring frågorna: 
  • Går det att presentera uppgifter på ett sätt så att eleverna känner sig inspirerade och får lust att lära mer om ämnet? 
  • Finns det något du som lärare kan göra för att under arbetets gång förhindra fusk? 
  • Vad gör du när du misstänker eller har upptäckt fusk? 
Refero - Antiplagieringsguiden - är en guide producerad av biblioteken på Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet. Guiden är riktad till äldre elever och studenter och visar hur man skriver källhänvisningar och därmed undviker att plagiera.

Skolverket har samlat flera bra material kring plagiat och källkritik, till exempel "Kolla källan - Källkritik och säkerhet på nätetoch "Digitala verktyg för plagiatkontroll  - ett effektivt sätt att motverka fusk i skolan?".

Hjälp studenterna att undvika plagiering/Guiding students away from plagiarism är en handbok av Jude Carrol & Carl-Mikael Zetterling, utgiven av KTH 2009. Du kan ladda ner den elektroniskt här:
Handbok/Handbook

 Teachers.tv kan du se en film om hur lärare och bibliotekarier i Storbritannien arbetar för att förebygga plagiat och lära eleverna hur man gör korrekta källhänvisningar: http://www.teachers.tv/videos/secondary-ict-plagiarism-a-cut-and-paste-generation

På webbplatsen Plagiarism Advice kan du hitta mycket material om plagiering. Du kan också ladda ner affischer med det tydliga budskapet att man inte ska plagiera/fuska.

Lycka till!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...