lördag 18 februari 2012

En skola på vetenskaplig grund

Forskningsnätet Skåne har precis startat en forskarcirkel här i Skåne under temat vetenskaplighet i skolan. Här kan du läsa mer om den:  http://www.forskningsnatet.se/2011/06/bedomning-pa-vetenskaplig-grund/. Cirkeln kommer att pågå de närmsta 1½ åren och vi som deltar är lärare i matematik, naturkunskap, biologi, kemi, fysik, geografi, historia, samhällskunskap, religion, filosofi, latin, svenska och retorik och vi kommer från S:t Petri skola i Malmö, Österlengymnasiet i Simrishamn och Linnéskolan och Hässleholms tekniska skola i Hässleholm. Vi kommer att läsa och diskutera olika material och så kommer vi att göra egna empiriska undersökningar som vi ska diskutera i gruppen. Någon form av slutprodukt kommer projektet också att resultera i, men vilken form denna kommer att få har vi inte ännu bestämt.

Första träffen ägnade vi åt att diskutera ämnet och kom fram till att en skola på vetenskaplig grund både ska lära ut ett stoff som är vetenskapligt grundat och använda sig av undervisningsmetoder som forskning visar är effektiva.

I uppgift till nästa träff ska vi titta i våra styrdokument vad som står kring vetenskap i våra ämnen, kurser, program och stadier. Kanske kan vi vaska fram några intressanta tankar kring vad det kan innebära att skolan ska stå på vetenskaplig grund och vad som är vetenskapligt i våra ämnen?

Vi ska också leta efter formuleringar kring vetenskaplig grund och skola i allmänna debatter och läsa boken Vad är vetenskap egentligen? av Alan Chalmers.

När jag googlade kring skola på vetenskaplig grund hittade jag följande intressanta program på Vetenskapsradion:

"Så får vi en skola på vetenskaplig grund" http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4820309

"Forskningsrön måste komma ut till skolan"  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=4796686

Lyssna: Så blir svenska elever bättre på matte Visst ligger det en hel del i att vi kan dra nytta av till exempel minnes- och kognitionsforskning när vi planerar vår undervisning. Men det är väl inget nytt? Även om det kan vara svårt att leva upp till ...
"Lärarna som forskar i klassrummet"  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4224&grupp=16622&artikel=4813373

"Så här testar man att elever begriper matte"  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4224&grupp=16622&artikel=4796697
Lyssna: Så blir svenska elever bättre på matte
Radioprogrammet handlar om formativ bedömning och du får bland annat tips på några enkla metoder för att ta reda på om eleverna förstått innan de ska gå vidare och försöka tillämpa sina kunskaper.

"IT-professorn vill ha skola online"  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4224&grupp=16622&artikel=4800521.3 kommentarer:

Violeta sa...

En mycket bra initiativ. Om skolan i Sverige skall leverera bättre resultat måste vi lärare börja på riktigt att basera vår undervisning på vetenskapliga grunder. Men det gäller inte bara lärarna. Politiker både på kommunal- och riksnivå måste förankra deras beslut i vetenskaplig kunskap om lärande. Och framförallt när de bestämmer om skolans resurser.

charlotta wasteson sa...

Det är sant att det ju är politikerna som beslutar kring våra lokala styrdokument och då är det ju viktigt att de inte går emot vetenskapen.

Sedan är det så klart väldigt svårt att forska kring hur människan lär sig (jag tror vi har en tendens att glömma att barn och vuxna inte nödvändigtvis fungerar riktigt likadant, det som känns meningsfullt och bra för en vuxen måste alltså inte nödvändigtvis göra det för ett barn och vise versa) och man får vara ödmjuk för att det är svårt att dra särskilt säkra slutsatser av sina studier.

charlotta wasteson sa...

Minskade ekonomiska resurser leder i nästan alla kommuner till minskad tid för lärarna att fördjupa sig i ämnesrelaterad och pedagogisk forskning. Det går inte ihop att man hela tiden ställer allt högre krav på vad lärare ska hinna med och klara av samtidigt som lärarna får allt mindre tid att göra det! Så visst har du rätt i att politikerna har ett stort ansvar!

Gadgeten innehöll ett fel
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...